ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

13. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αρχείο word)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ