Προκηρύξεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ
Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών …
προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και …
Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή …
Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή αποθηκεύστε τη διακήρυξη, η οποία φαίνεται παρακάτω: Δείτε ή …
III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ IV)ΕΣΥ ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση ΤΣΥ I)προυπολογισμός 73.160_ II)τεχν.περ
Δείτε παρακάτω την απόφαση μετάθεσης των καταληκτικών ημερομηνιών του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση οδού Σινώπη-Κανάλι-Εθν. Οδός Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας …
Δείτε παρακάτω την απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. …
Δείτε (ή αποθηκεύστε) την ανακοίνωση που φαίνεται παρακάτω: Δείτε (ή αποθηκεύστε) την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που φαίνεται παρακάτω: Παράρτημα …
Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …
Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε ή αποθηκεύστε την διακήρυξη: Δείτε ή αποθηκεύστε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Υπόλοιπα …
Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε ή αποθηκεύστε την διακήρυξη: Αποθηκεύστε τον προϋπολογισμό: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δείτε ή αποθηκεύστε την …
Δείτε την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε την διακήρυξη: Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ): Αποθηκεύστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης …
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (άρθρα 20 και 117 του ν. 4412/2016)  «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού …
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων …
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ήτοι για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Εργων, Δημόσιας …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση       : …
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους …
Πρέβεζα   15/04/2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Γ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πρέβεζα,  26-2-2020 Αριθμ. …
07. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2020-21 (αρχείο word)
10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020-2021 (αρχείο word)
13. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (αρχείο word)  
Πρέβεζα 31/01/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5Τεχνική Περιγραφή   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) …
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:   Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: 11α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ I).πρ.σμος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΥ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τζόκας λουρος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντίγραφο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΥ Ν. 4412.2016 …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμιλόγιο εργασιων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ …
ΕΣΥ Ν. 4412.2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜ.ΜΕΛ
ΤΣΥ Κάκκαβου ΤΣΥ ΚΑΚΚΑΒΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπεύθυνη Δήλωση ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση KAKKABOS Προυπολογισμός Προυπολογισμός ΚΑΚΚΑΒΟΥ Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΚΑΒΟΣ …
Ανάρτηση διακήρυξης τεχνικού έργου. Δείτε τα σχετικά αρχεία.   TIMOLOGIO ΛΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ _2_ ΛΟΥΡΟΥ Προκήρυξη _περίληψη_130000E προυπολογισμό ΛΟΥΡΟΥ ΤΕΥΔ …
Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο …
Περίληψη Διακήρυξης 6_2_adam_perilipsis5_1_adam_diakirixis Accordion Tab Title 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πρόσκληση …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, …
Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …
«Συντηρήσεις –Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πάργας» του έργου: «Συντήρηση – αποχιονισμός …
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ- σει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο …
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντι- …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση …
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, …
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)»,Υποέργο: Ασφαλτόστρωση …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, …
Συντήρηση – σήμανση – τεχνικά έργα απορροής όμβριων και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας, 4ης επαρχιακής οδού …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 70467/2574/31-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού …
Η Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον προσφέρουσα από οικονομική άποψη …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση …
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΟΚ 2017 ΕΔΩDiakiriksiMisthosisDaok2017 (3)
περίληψη διακήρυξης και τη Διακήρυξη για τη Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού …
Αναρτητέα: στο Διαδίκτυο ΑΔΑ. & στο Μητρώο ΑΔΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ, …