Γκρεμός στου Φλώρου

Είδος: Λιθογραφία
Ύψος: 181 (506)
Πλάτος: 154 (365)
Χρονολογία: 1907
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig
Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck und verlag von Heinr. Mercy

Πάργα.

Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907, f. p. 110b.