Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) γεωπόνων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΟΧ 1_ 2019