Καιρός

Χάρτες, Χαρακτικά, Απεικονίσεις Πάργα

Χάρτες, Χαρακτικά, Απεικονίσεις Πάργας

Περιγραφή: Ο Άι Σώστης
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 210 (506) Πλάτος: 177 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης:
Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn

Εκδότης: Druck und verlag von Heinr. Mercy
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:
Πάργα, άϊ Σώστης.
Πηγή:
Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907, f. p. 104a.
Προέλευση:Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή:
Παλαιό χαρακτικό της Πάργας
Είδος:
Λιθογραφία Ύψος: 131 (506) Πλάτος: 170 (370) Χρονολογία: 1907
Καλλιτέχνης:
Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης:
Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:
Πάργα.
Πηγή:
Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907, p. 1
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή:
Παλαιό χαρακτικό της Πάργας
Είδος:
Λιθογραφία Ύψος: 131 (506) Πλάτος: 170 (370) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης:
Salvator LudwigΤυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης:
Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:
Πάργα.
Πηγή:
Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907, p. 1
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Η ακτή “Φραγκοπήδημα”
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 82 (365) Πλάτος: 167 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907, p. 6
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Σκάλα σπιτιού στην Πάργα
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 243 (506) Πλάτος: 158 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 28a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Σκάλα στη μουσουλμανική συνοικία της Πάργας
Πλήρης τίτλος: Eine treppe im muselmannischen viertel von Parga
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 185 (506) Πλάτος: 138 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 28b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Πλάτανος στην Κίπερη
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 234 (506) Πλάτος: 218 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 58.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Πηγή στην περιοχή Ζιβόλη
Είδος: Ύψος: 223 (506) Πλάτος: 206 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 62.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Η Πάργα και το κάστρο της από τον Βάλτο
Πλήρης τίτλος: Parga aus dem strande von Valto 
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 150 (365) Πλάτος: 269 (506)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 72.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Η είσοδος του κάστρου της Πάργας
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 236 (506) Πλάτος: 192 (365)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 74.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το νησάκι της Παναγίας της Πάργας
Πλήρης τίτλος: Die inseln und blick gegen suden vom kastro
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 159 (365) Πλάτος: 283 (506)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 76a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Οικόσημο από την περιοχή της Πάργας
Πλήρης τίτλος: Wappen am cisternenbrunnen bei den kasernen
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 50 (506) Πλάτος: 116 (365)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 76b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το Σεράι του Αλή Πασά
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 148 (365) Πλάτος: 218 (506)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:Πάργα-Κάστρο-φρούριο-Σεράι Αλή πασά.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 78.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή:  Το νησάκι της Παναγίας
Πλήρης τίτλος: Die insel der Panaya aus dem hause des pateras
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 122 (365) Πλάτος: 247 (506)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, νησάκι της Παναγιάς.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 80.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το τζαμί της Πάργας και ο πλάτανος
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 253 (506) Πλάτος: 217 (365)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα-Τζαμί.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 82a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Ερείπια μοναστηριού
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 87 (506) Πλάτος: 133 (365)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα-μοναστήρι-εκκλησία.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 82b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Σχολείο στην Αγιά της Πάργας
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 149 (506) Πλάτος: 108 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Αγιά-σχολείο.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 84a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή:  Από την Παλαιοπάργα
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 158 (365) Πλάτος: 286 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Παλαιοπάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 86a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή:  Θέα από το κάστρο της Αγιάς
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 190 (365) Πλάτος: 230 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα-κάστρο, Αγιά.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 86b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Η Πηγή “Μποστάνια”
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 239 (506) Πλάτος: 215 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 86c.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή:  Άποψη από το φαράγγι της Ρεπέζας
Πλήρης τίτλος: Motiv aus dem schluchtenthale von Rapeza
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 188 (506) Πλάτος: 147 (365)  Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 88.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Ο Αη Σώστης από ψηλά
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 133 (365) Πλάτος: 186 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, Άϊ-Σώστης.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 90.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Θέα από το νησάκι της Παναγιάς
Πλήρης τίτλος: Blick auf den kastro der Panaya-insel und den kavos sti monastiri aus ayos Athanasios
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 98 (506) Πλάτος: 177 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα-κάστρο-φρούριο, νησάκι της Παναγιάς, Άγιος Αθανάσιος. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 92a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Άποψη της Πάργας από τον Άγιο Νικόλαο
Πλήρης τίτλος: Auf dem wege nach Margariti. Blick auf Parga unweit ayos Nikolaos
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 150 (365) Πλάτος: 232 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, άγιος Νικόλαος. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 92b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Άποψη της Πάργας από την Αγία Ελένη
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 181 (365) Πλάτος: 285 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, αγία Ελένη.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 96a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Οι Αντίπαξοι από το Παλαιόκαστρο 
Πλήρης τίτλος: Die inseln und Antipaxos von Paleokastro
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 148 (365) Πλάτος: 181 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 96b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Άποψη του κάστρου της Πάργας
Πλήρης τίτλος: Die citadelle aus der sudlichen bucht
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 183 (365) Πλάτος: 212 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα-κάστρο-φρούριο. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 100a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το νησάκι της Παναγίας
Πλήρης τίτλος: Die inseln der Panaya und des kastro vom strande aus 
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 117 (365) Πλάτος: 265 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα-κάστρο-φρούριο, νησάκι της Παναγιάς.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 100b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Κάβος στο Μοναστήρι
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 153 (365) Πλάτος: 287 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 102a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας
Πλήρης τίτλος:  Monastiri der Panaya Vlacherena 
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 187 (506) Πλάτος: 163 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, Παναγία Βλαχέρνα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 102b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το “Φραγκοπήδημα”
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 138 (356) Πλάτος: 192 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 104b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Η “Ομπρέλα”
Είδος: Λιθογραφία Ύψος:  113 (365) Πλάτος: 149 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 106a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το ακρωτήρι “Τυρί”
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 105 (365) Πλάτος: 236 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 106b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Στο Κάβο Τυρί
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 129 (506) Πλάτος: 105 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 106c.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Τα “Τρία Λιθαράκια” 
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 129 (365) Πλάτος: 219 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, Τρία Λιθαράκια. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 108a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το “Καράβι” και ο Άγιος Νικόλαος 
Πλήρης τίτλος: Sto Karavi und Ayos Nikolaos
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 146 (365) Πλάτος: 237 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα. 
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 112a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το άκρο του κάβου “Πριόνι”
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 157 (365) Πλάτος: 217 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, Κάβος Πριόνι.  
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 112b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Γκρεμός στου Φλώρου
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 181 (506) Πλάτος: 154 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.  
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 110b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Η ακτή “Κρυονέρι” 
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 153 (365) Πλάτος: 262 (506) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα.  
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 110a.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Το νησάκι της Παναγίας και το κάστρο
Πλήρης τίτλος: Die insel der Panaya un des kastro vom Ankerplatz aus
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 93 (506) Πλάτος: 109 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, κάστρο, νησάκι της Παναγιάς.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 108b.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Περιγραφή: Άποψη της τοποθεσίας Άγιος Αθανάσιος
Πλήρης τίτλος: Blick auf die kuste sudwarts von Krio Nero aus Ayos Athanasios
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 219 (506) Πλάτος: 199 (365) Χρονολογία: 1907 
Καλλιτέχνης: Salvator Ludwig Τυπογράφος: Heinr. Mercy Sohn
Εκδότης: Druck  undverlag von Heinr. Mercy Sohn.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πάργα, Κρύο Νερό.
Πηγή: Salvator Ludwig, Parga, Prag, 1907,  f. p. 98.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα