Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΣΥ 12-ΜΗΝΕΣ-Ν. 4412.2016 ΠΡΟΥΠ ΚΑΘΑΡ ΡΕΜΑΤΩΝ 12-10-2020-42.152,21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΤΣΥ 9.ΤΕΥΔ_v1.0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με αρ. πρωτ. 163576/5644/13-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού …
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το νόμο 4765/6-11-2020 (ΦΕΚ Α΄214/6-11-2020) άρθρο 77 παράγραφος 1 « Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων» χορηγείται παράταση έως 22 Μαίου 2021 για υποχρέωση εγκατάστασης …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Πρέβεζα : 12-11-2020 Αριθ. Πρωτ …
Πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η Συνεδρίαση του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Πρέβεζας (Π.Σ.Ο.Π.Π) με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κίνδυνων και την άμεση …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας : 48100 …
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Πληροφορίες : Θ. Κιτσαντας Τηλέφωνο : 26820-26983   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. 10058/23.10.2020 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση <<Αγορά …
Περίληψη: Διακήρυξη: Τεχνική Περιγραφή: Προϋπολογισμός: Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ ως αρχείο κειμένου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Ενόψει έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου για τη λειτουργία αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο …
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Πληροφορίες : Θ. Κιτσαντας Τηλέφωνο : 26820-26983   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) …
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Πληροφορίες : Γ. Στούμπου Τηλέφωνο : 26820-26983 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με ενημέρωση του είχε η υπηρεσία μας από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάνουμε γνωστό στους …
ANAKOIΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΡΕΒΕΖΑ, Λ. Ειρήνης …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ    Πρέβεζα : 10-09-2020 Αριθ. Πρωτ .:1475 Ταχ.Δ/νση Ταχ. …
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΥ _ΤΕΥΔ ΈΝΤΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δήλωσης παράκτιας, μέσω του συστήματος ΟΣΠΑ, παραμένει σε λειτουργία και είναι εφικτή η υποβολή δηλώσεων Αναμένεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής …
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 4-9-2020 θα ξεκινήσει ο τρίτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020, στην Περιφερειακή …
Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ …
Φαρμακεία-Ωράριο 07-08 (Αυτόματα Αποθηκευμένο) – Αντιγραφή
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας: Πίνακας Διοριστέων: Πίνακας Απορριπτέων: Ενστάσεις:  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 3-8-2020 θα ξεκινήσει ο δεύτερος ψεκασμός των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020, στην Περιφερειακή …
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Πληροφορίες : Γ. Στούμπου Τηλέφωνο : 26820-26983 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι εκδόθηκε η αριθμ. 94/165904 (ΦΕΚ 2648/Β/2020) ΚΥΑ με την οποία …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα:  15 Ιουλίου 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 92716/8862 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου …
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 03 Ιουλίου 2020 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2020.   Συνοδευτικά έγγραφα – έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 3-7-2020 θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων  στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2020, στην Περιφερειακή …