Προκηρύξεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (Αρ.Πρωτ.: 64880/4817/26-04-2023), ΑΔΑ: 6ΖΗΜ7Λ9-ΕΞΙ, για την πρόσληψη Τομεαρχών Δακοκτονίας , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου …

15-03-2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                         Τμήμα                          : …