Καιρός

Οργανικοί Λαϊκοί Σκοποί

Σκοπός της παρούσας κατηγορίας υλικού, είναι η ανάδειξη ενός σημαντικού τμήματος του λαϊκού πολιτισμού της Πρέβεζας, μέσα από την παρουσίαση των οργανικών λαϊκών σκοπών που παίζονταν στην Πρέβεζα και που αποτελούν ένα από τα πιο δεξιοτεχνικά ρεπερτόρια της δημοτικής, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε, μουσικής παράδοσης της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η παρουσίαση του ιστορικού – κοινωνικού – πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε και διαδόθηκε το συγκεκριμένο ρεπερτόριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη της Πρέβεζας αποτελούσε ακόμη διαμετακομιστικό κέντρο της Ηπείρου, ως ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας. Χρονολογικά η παρούσα μελέτη τοποθετείται στα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια της ακμής του λιμανιού, δηλαδή από το 1930 έως τα μέσα του 1960. Εκείνη την περίοδο και ιδιαίτερα από τις αρχές του ’30 παρουσιάζεται έντονη μουσική δραστηριότητα τόσο στις λαϊκές τάξεις με τη μορφή δημοτικών ορχηστρών σε καφενεία, όσο και στις «ανώτερες» τάξεις της πόλης, με παραστάσεις οπερέτας, μουσικές επιθεωρήσεις και την ύπαρξη κέντρων ψυχαγωγίας.
Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε σε σύγχρονη εκτέλεση τα οργανικά κομμάτια του ρεπερτορίου της Πρέβεζας, τα οποία παίζονταν και χορεύονταν την περίοδο εκείνη.
 
 
Ακολούθως μπορείτε να δείτε τη μελέτη που εκπόνησε ο κ. Τριάντης Βασίλειος – Μουσικολόγος, σε μορφή pdf, σχετικά με τη Δημοτική Μουσική στη Πρέβεζα τα τελευταία τριάντα χρόνια ακμής του λιμανιού (1930-1960).