Διοικητική Διάρθρωση

Λίστα Προσωπικού και Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019