Καιρός

Λαογραφικά Αρχεία

Παπαδάτες Πρέβεζας
Υπό Ν. Παπακωνσταντίνου
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Παπαδάτες Πρέβεζας
papadates

Γάμος Ζαλλόγου Υπό Ελευθερίας Λιόντου
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Παπαδάτες Πρέβεζας

gamos zallogou

Αγιά Πρέβεζας
Υπό Βέτου Σπουσπατρίας
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Παπαδάτες Πρέβεζας
agia prevezis

Παπαδάτες Πρέβεζας
Υπό Οικονόμου Μαρία
Συλλογή Λαογραφικού ΥλικούΠαπαδάτες Πρέβεζας
papadates4

Παπαδάτες Πρέβεζας
Υπό Γεώργιου Κολιού
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Παπαδάτες Πρέβεζας
papadates5

Πάργα Θάλασσα

Υπό Νικολάου Τσάκα
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Παπαδάτες Πρέβεζας
parga6

Φανάρι Πρέβεζας

Υπό Γεώργιου Κολιού
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Φανάρι Πρέβεζας
assos8

Άσσος Πρέβεζας

Υπό Γεώργιου Κολιού
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Άσσος Πρέβεζας
fanari7

Παπαδάτες Πρέβεζας
Υπό Γεώργιου Κολιού
Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Παπαδάτες Πρέβεζας
papadates9