Καιρός

Πολιτιστικές διαδρομές

Η πολιτιστική διαδρομή της Ηπείρου είναι το “ποιοτικό άλμα από τα τεχνικά έργα, σε έργα ζωής”
και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία.