Καιρός

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 1915-1967

Τα Χειρόγραφα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Καλύπτεται μεγάλο τμήμα του προηγούμενου αιώνα με τη πρώτη συνεδρίαση να είναι αυτή της 16ης Ιανουαρίου του 1915. Η ιστορία της πόλης της Πρέβεζας στη διάθεση σας μέσα από τις αποφάσεις των εκάστοτε Δημοτικών Αρχών. Ένας ανεκτίμητος θησαυρός για ερευνητές του ευρύτερου χώρου του πολιτισμού και της ιστορίας είναι πλέον διαθέσιμος μέσω του Διαδικτύου.


 • Τόμος 25 (1966-1967)

  Ιανουάριος 1966 Φεβρουάριος 1966 Μάρτιος 1966 Μάιος 1966 Ιούνιος 1966 Ιούλιος 1966 Αύγουστος 1966 Σεπτέμβριος 1966 Νοέμβριος 1966 Δεκέμβριος 1966 Ιανουάριος 1967 Φεβρουάριος 1967 Μάρτιος 1967 Απρίλιος 1967 Μάιος 1967 […]

 • Τόμος 24 (1963-1966)

  Νοέμβριος 1963 Δεκέμβριος 1963 Φεβρουάριος 1964 Μάρτιος 1964 Απρίλιος 1964 Μάιος 1964 Ιούνιος 1964 Ιούλιος 1964 Αύγουστος 1964 Σεπτέμβριος 1964 Οκτώβριος 1964 Νοέμβριος 1964 Δεκέμβριος 1964 Ιανουάριος 1965 Φεβρουάριος 1965 […]

 • Τόμος 23 (1961-1963)

  Ιούνιος 1961 Ιούλιος 1961 Σεπτέμβριος 1961 Νοέμβριος 1961 Δεκέμβριος 1961 Ιανουάριος 1962 Φεβρουάριος 1962 Μάρτιος 1962 Απρίλιος 1962 Μάιος 1962 Ιούνιος 1962 Αύγουστος 1962 Σεπτέμβριος 1962 Οκτώβριος 1962 Νοέμβριος 1962 […]

 • Τόμος 22 (1959-1961)

  Οκτώβριος 1959 Νοέμβριος 1959 Δεκέμβριος 1959 Φεβρουάριος 1960 Μάρτιος 1960 Απρίλιος 1960 Μάιος 1960 Ιούνιος 1960 1 Ιούνιος 1960 Σεπτέμβριος 1960 Νοέμβριος 1960 Δεκέμβριος 1960 Ιανουάριος 1961 Φεβρουάριος 1961 Μάρτιος […]

 • Τόμος 21 (1956-1959)

    Μάρτιος 1956 1 Μάρτιος 1956 2 Ιούνιος 1956 Ιούλιος 1956 Αύγουστος 1956 Οκτώβριος 1956 Νοέμβριος 1956 Δεκέμβριος 1956 Ιανουάριος 1957 Φεβρουάριος 1957 Απρίλιος 1957 Μάιος 1957 Ιούλιος 1957 Αύγουστος […]

 • Τόμος 20 (1953-1956)

  Μάρτιος 1953 Απρίλιος 1953 Μάιος 1953 Ιούνιος 1953 Ιούλιος 1953 Αύγουστος 1953 Σεπτέμβριος 1953 Οκτώβριος 1953 Νοέμβριος 1953 Δεκέμβριος 1953 Δεκέμβριος 1953 2 Ιανουάριος 1954 Φεβρουάριος 1954 Μάρτιος 1954 Απρίλιος […]

 • Τόμος 19 (1951-1953)

  Ιούλιος 1951 Αύγουστος 1951 Σεπτέμβριος 1951 Οκτώβριος 1951 Νοέμβριος 1951 Δεκέμβριος 1951 Ιανουάριος 1952 Φεβρουάριος 1952 Μάρτιος 1952 Απρίλιος 1952 Μάιος 1952 Ιούνιος 1952 Ιούλιος 1952 Αύγουστος 1952 Σεπτέμβριος 1952 […]

 • Τόμος 18 (1947-1951)

  Σεπτέμβριος 1947 Οκτώβριος 1947 Νοέμβριος 1947 Δεκέμβριος 1947 Ιανουάριος 1948 Φεβρουάριος 1948 Μάρτιος 1948 Απρίλιος 1948 Μάιος 1948 Ιούλιος 1948 Αύγουστος 1948 Σεπτέμβριος 1948 Οκτώβριος 1948 Νοέμβριος 1948 Δεκέμβριος 1948 […]

 • Τόμος 17 (1946-1947)

  Απρίλιος 1946 Μάιος 1946 Ιούνιος 1946 Ιούλιος 1946 Αύγουστος 1946 Σεπτέμβριος 1946 Οκτώβριος 1946  Νοέμβριος 1946 Ιανουάριος 1947 Φεβρουάριος 1947 Μάρτιος 1947 Απρίλιος 1947 Μάιος 1947 Ιούνιος 1947 Ιούλιος 1947 […]

 • Τόμος 16 (1943-1946)

  Ιούνιος 1943 Αύγουστος 1943 Σεπτέμβριος 1943 Οκτώβριος 1943 Νοέμβριος 1943 Δεκέμβριος 1943 Ιανουάριος 1944 Φεβρουάριος 1944 Μάρτιος 1944 Απρίλιος 1944 Μάιος 1944 Ιούνιος 1944 Ιούλιος 1944 Αύγουστος 1944 Οκτώβριος 1944 […]