Διοικητική Διάρθρωση

Λίστα Προσωπικού και Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΕ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-2020-ΤΕΛΙΚΟ