ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 17ου, 18ου ΚΑΙ 19ου ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ανέθεσε στο Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» την πραγματοποίηση έρευνας στα Οθωμανικά Αρχεία για ανεύρεση τεκμηρίων του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα για την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας

Από την έρευνά στα Οθωμανικά Αρχεία Κωνσταντινουπόλεως και Άγκυρας με σκοπό τον εντοπισμό και καταγραφή υλικού (τεκμηρίων) που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, της Πάργας και του Λούρου (Φιλιππιάδας), που δημιουργήθηκαν κατά την χρονική περίοδο τριών και πλέον αιώνων, δηλαδή από το 1600 μέχρι και την απελευθέρωση της Πρέβεζας από τον οθωμανικό ζυγό το 1912, προέκυψαν πάνω από 1.000 έγγραφα, διαφόρων τύπων και περιεχομένου.

Πρόκειται για διαφόρων τύπων εγγράφων, όπως χάτι χουμαγιούν, δηλαδή αποφάσεις υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον σουλτάνο, φερμάνια (ferman), δηλαδή εντολές του σουλτάνου οι οποίες έχουν «τεκμήριο νομιμότητας» και αμετάκλητη ισχύ, μπεράτια (berât), δηλαδή αποφάσεις του σουλτάνου για διορισμούς, μεταθέσεις μετατάξεις κλπ, ντεφτέρια (defter) και ταχρίρια (tahrir), δηλαδή καταστάσεις φορολογικού και απογραφικού περιεχομένου, χοτζέτια (huccet), ιλάμια (i’lâm) και μαρούζια (maruz), δηλαδή αποφάσεις από τα μητρώα των δικαστηρίων, ιλμουχαμπέρια (İlmühaber), δηλαδή τελεσίδικες αποφάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου, τεζκιρέδες (tezkire), δηλαδή έγγραφα που αφορούν εσωτερική αλληλογραφία των αρμόδιων υπηρεσιών, άρζια (arz), δηλαδή αιτήσεις παραπόνων προς την κεντρική διοίκηση, κ.ά.

Πέραν των μεγάλων κρατικών αρχείων Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, ερευνήθηκαν και τα αρχεία των μουσουλμανικών τεμενών, χριστιανικών εκκλησιών, εβραϊκών κοινοτήτων και του Αλή πασά Τεπελενλή.  Και από την έρευνα αυτή προέκυψαν αρκετά και σημαντικά τεκμήρια που αφορούν στην περιοχή ενδιαφέροντός μας και τα οποία ενσωματώθηκαν στον κατάλογο των ευρημάτων ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω.

Κατεβάστε τον κατάλογο: Κατάλογος Τεκμηρίων στα Οθωμανικά Αρχεία

Ή περιηγηθείτε στις σελίδες του καταλόγου:

kat-oth-preveza