Χάρτες, Χαρακτικά, Απεικονίσεις Πρέβεζας

Χάρτες, Χαρακτικά, Απεικονίσεις Πρέβεζας

Golfo della Prevesa

Περιγραφή: Η κατάληψη της Πρέβεζας και της Ακαρνανίας, το 1684, από τους Ενετούς Χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας που είναι γνωστός και ως “Golfo dell’ Arta”.
Πλήρης τίτλος: Golfo della Prevesa, Dedicato Dal P. Cosmografo Coronelli, All’ Illmo Sig: Abbate Francesco Foscari, Figlio dell’ Eccell S. Pietro / Bocca del Golfo della Preuesa.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 460 (500) Πλάτος: 610 (680) Χρονολογία: 1691 Καλλιτέχνης: Coronelli Vincenzo Maria.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:Golfo dell’ Arta gia detto Ambracius sinus, Prevesa vecchia rou, Flambura villa rouin, Caravostassi, Secche, Petalu, Calamici, Collina Mehemet Affendi, Sepolture de Turchi, Torri Lion, Fonte Grande, Porto Vaci siguro per grossi Nauli, Case abbruciate, Bagno, S. Giorgio, Gnocori, S. Triada, S.S. Apost, Cao Pogonizo, C. Lascara, Gripo, Pesca d’ Anguile, Porto Masoma Peschiera, Torre rouin, Villa Zulates distrutta, Villa Flambura distrutta, Campo, Pesca d’ Anguile, F. Rogun, Paludo, Grotiri, Caliuie di Zucalio, Meidgnu, Peschiere di Zucaliu, Peschieri Auleri, Monastero della Mad, Villa Mitica comand dal Turco Subei, Saline, Bosco, Peschiera di Lagaru, Mon: de lla Mad, Lago, Sc: S. Antonio, Sc. Caraconisa, Platicomeno, Peschiera Cuculia, Fortezza Virocastro sommersa dall’ aeque de lla Peschiera, Aretone F., Comeno Sito, Peschiere dette Palmatero, Territorio di Villa Fontana, Vuuo Potami, Sabbioni, Cao Luro, Territorio di Combotti, Gia Saline sotto, Combotti Villa miglia distante del Mare, Confin, Palio Castro rouinato, forsan Olpae, Minidi Piaggia, Villa di Gnocori rou, Macrinoro Monte, Peschiera disfatta, Linico Collina, Sotto Serachia, F. Nuto, confine, La Mad Bursi, Campagna sotto Ariada, Paliacora rouin, Confui, Forte Castri rouinato, sotto Sardignana V:a fra Terra in monte, Scala oue gia le Naui arriuauano per caricar li frumenti, Melisi Collina conf: Linararchia cioe sito, doue si fanno Li Vini, Fortezza d’ Ambracia rouinata, Porto di Carauoxera, Armiro, Drapano, S. Att:si Pozzo, La Mad:, Guzupero, Sparto Villa, Fano, Prosuoliti, Mea Lango, Cucuristia, Gufina, Vambaua, Macriamiti, Chedro mata rouin, Monodendri, Territorio di Sparto, Fontana, P.o Cordouisa consine, Sotto Aleura, Molin Trachi, Campagna d’ Aleura, Villa Aleura distrutta, Filochia, Caliure Aleura, Santi Quaranta, Confini-Consini, Potamos, Molino, Ruga cio e Peschiera disfatta, S. Nicola, Cando Auro, Varico, sotto S. Elia, Milia, Porto Scala, Scoglio Cuccumizzo, Campo di Vonizza, Vonizza Fortezza Carafeni, Mirtary, Palio Barca, S. Marco, Cao Mirtary, Actium Prom, Sc: Ehiefalo inhabitato con uestiggie di grosse Iorrione, Sc: Gaidurgni, La Mad, S. Dimitri, Azio, S. Pietro, Citta di Azio rou: fontamenti di gran Fortezza butta spianata, chiamati S. Pietro, Bosco sotto Vasilaco, Limni di Vulcaria, Via Langada, Vasilaco, Campo di Vasilaco, Bosco sotto Cochin, Limini, S. Nic:, La Ponta, Prino, Anemo Culumu, Scaloma, Saltena, Porto di Demata, Sc: S Nicola, Chiefalo Panaca, Loracchi, Sotto Chiecropulia, Fontana d’ Vlica, S. Atanasio, Dernis Affendi, Placca Naturale, S. Maura, Borgo, Laguna, Acquidotto d’ Archi 360, Parte dell’ isola di S. Maura, Gran Stagno, Mari di Grecia, olim Jonium Mare, Prevesa, gia Cassiopea, Arta, gia Molossa, Ambracia, Xeromero, ol: Acarnania, Parte dell’ Epiro. Αμβρακικός κόλπος, Πρέβεζα, Παλαιοπρέβεζα, Καλαμίτσι, Βαθύ, Άγιος Γεώργιος, Αγία Τριάδα, Άγιοι Απόστολοι, Λασκάρα, Μάζωμα, Φλάμπουρα, Μύτικας, Κορακονησία, Λούρος, Κομπότι, Αμφιλοχία, Άγιος Νικόλαος, Βόνιτσα, Άκτιο, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Πέτρος, Σκάλωμα, Δέματα, Βουλκαριά, Κεχροπούλα, Λευκάδα-Αγία Μαύρα, Ιόνιο, Άρτα, Αμβρακία, Ξηρόμερο, Ακαρνανία, Ήπειρος.
Πηγή: Coronelli Vincenzo Maria, a) Atlante Veneto, 1691. b) Isolario, 1696. c) Corso Geografico Universale, 1689-1697. d) Citta, Fortezze, ed altri luoghi principali dell’ Albania, Epiro e Livadia e particolarmente i posseduti da’ Veneti. Venezia, 1708.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Fortezza della Preuesa

Περιγραφή: Τοπογραφικός χάρτης του κάστρου της Πρέβεζας και της πόλης βόρεια αυτού.
Πλήρης τίτλος: Golfo della Prevesa, Dedicato Dal P. Cosmografo Coronelli, All’ Illmo Sig: Abbate Francesco Foscari, Figlio dell’ Eccell S. Pietro / Bocca del Golfo della Preuesa.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 265 (347) Πλάτος: 435 (473) Χρονολογία: 1687 Καλλιτέχνης: Coronelli Vincenzo Maria. Τυπογράφος: Langlois Nicolas
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Parte del golfo dell’ Arta, Capo Figalo, olim Actium Promontor:, Campagna Alta, Pozzo, Torretta Garzoni, Gollinadi Meemet Afendi, Ressiduo della Chiefa di San Nicolo, Pendenza di Terreno, Acqua morta, Torretta Sagredo, Case disfatte, Borgo, Distrutto, Torretta Benzon, Rametto d’ Aqua, Πρέβεζα.
Πηγή: Coronelli Vincenzo Maria, Description Geographique, et Historique de la Moree, Reconquise par les Venitiens. Du Royaume de Negrepont, des Lieux Circonvoisins, et de ceux qu’ils ont soumis dans la Dalmatie, & dans l’ Epire,…, Paris, 1687, f.p. 66 (3).
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Vue du Rocher de Pargua

Περιγραφή: Άποψη της Πάργας.
Είδος: : Χαλκογραφία Ύψος: 174 (261) Πλάτος: 230 (403) Χρονολογία: 1800 Καλλιτέχνης: Grasset de Saint Sauveur, Andre, Χαράκτης: Andre Brion
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Pargua, Πάργα.
Πηγή: Grasset de Saint Sauveur, Andre, Voyage Historique, Litteraire et Pittoresque dans lel isles et possessions ci-devant Venitiennes du Levant. Planches, Paris 1800, Tom. IV.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Vue de la ville de Prevesa

Περιγραφή: Άποψη της πόλης της Πρέβεζας και του λιμανιού..
Είδος: : Χαλκογραφία Ύψος: 174 (261) Πλάτος: 230 (403) Χρονολογία: 1800 Καλλιτέχνης: Grasset de Saint Sauveur, Χαράκτης: Andre Brion
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Prevesa, Πρέβεζα.
Πηγή: Grasset de Saint Sauveur, Andre, Voyage Historique, Litteraire et Pittoresque dans lel isles et possessions ci-devant Venitiennes du Levant. Planches, Paris 1800, Tom. IV.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

La dimostratione del luogo

Περιγραφή: Απεικόνιση της ναυμαχίας της Πρέβεζας, της 28ης Σεπτεμβρίου 1538.
Πλήρης τίτλος: : La dimostratione del luogo dove al presene sitrova l’ armat di Barbarossa, et de Christiani detto il golfo dell’ Artha antichamente il seno Ambracio, da Ambracia citta reale di Pylrrho.
Είδος: : Χαλκογραφία Ύψος: 300 Πλάτος: 433 Χρονολογία: 1540 C Καλλιτέχνης: Salamanca Antonio
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Golfo del’ Artha, Seno Ambracio, Prevessa, Vathi, S. Georgio, S. Basilio ή Basislo, S. Nicolo, Tenpio d’ Apolline, Rignassa, Porto Fanaro, Parga, Paxv, Anti Paxv, Rogiac, Artha, Ambracim, Chrysopigi, Vonisa, S. Mavra, Levcadia, Ρωγοί, Άρτα, Αμβρακία, Πρέβεζα, Βαθύ, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αμβρακικός κόλπος, Ναός Απόλλωνας, Ρηνιάσσα, Φανάρι, Πάργα, Παξοί, Αντίπαξοι, Χρυσοπηγή, Βόνιτσα, Αγία Μαύρα, Λευκάδα, Βαρβαρόσσα, Μπαρμπαρόσσα.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Presa della Prevesa

Περιγραφή: Η κατάληψη της Πρέβεζας από τους Ιππότες του Αγίου Στεφάνου, την 3η Μαΐου 1605.
Είδος: : Χαλκογραφία Ύψος: 194 (240) Πλάτος: 265 (328) Χρονολογία: 1701 Καλλιτέχνης: Fontana Fulvio Χαράκτης: Vincent Hubert Τυπογράφος: Pier Mattia Miccioni, e Michele Nestenus
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Prevesa, Πρέβεζα.
Πηγή: Fontana Fulvio, I pregi della Toscana nell’ imprese piu segnalate de’ cavalieri di Santo Stefano, Firenze, 1701, p. 121.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Novo Disegno della Forteza

Περιγραφή: Η κατάληψη της Πρέβεζας και της Ακαρνανίας, το 1684, από τους Ενετούς.
Πλήρης τίτλος: Novo Disegno della Forteza della Prevesa con li circonvicini Porti Cita Tere et Casteli presi al Tvrcho. Dalle armi della serenisima republicha di Venecia soto il comando del Eccmo sigo: Francesco…
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 245 (247) Πλάτος: 321 (322) Χρονολογία: 1684 C Καλλιτέχνης: Longhi Giuseppe Εκδότης: Longhi Giuseppe.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Castelo della Prevesa, Velichi, Golfo della Prevesa, Por. Demata, Arta, c.d. Arta, Veliza, Candela, P. Candela, Sesola, Isola Lescada, S. Maora, C. Ducato, Figer, demata, Machro, Sauerda, Calamo, Modi, Somila, Auronisi, P: di Dragomesto, Dragomesto, Stouizza, Podromo, Linea che dimostra il Viaggio fatto, Sapandi, Greci che viene al obidencia, Vurachacori, Linea che dimostra il Viaggio Fatto, Caliccia, Angelo Castro, Euenus F., Catochi, Struoria, Caturia, Mastro, Gnocori, Pettala, Natolico, P. di Pettala, Πρέβεζα, Δέματα, Άρτα, Λευκάδα, Αγία Μαύρα, Κάλαμος, Πρόδρομος, Αγρίνιο, Αγγελόκαστρο.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Fortezze Della Preuesa

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Thesprotie ou Chamouri, Souli et Parga par LAPIE Geographe (1825)

Περιγραφή: Χάρτης της περιοχής της Θεσπρωτίας, του Σουλίου και της Πάργας
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 149 (205) Πλάτος: 190 (236) Χρονολογία: 1825 Καλλιτέχνης: Lapie Χαράκτης: Flahaut Τυπογράφος: Firmin Didot Εκδότης: Firmin Didot, Pere et Fils
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Thesprotie ou Chamouri, Aidonie ou canton de Margariti, Selleide ou Souli, Paramythia, Paleochori, Velani, Bestia, Catzanachoria, Tzecouri, Bata, Veloni, Clyckys, Perichates, Tichos, Vilia, Acheron F., Cleisoura de Phanari, Skiata, Turko Palaka, ruines de Pandosie, Agio Donato (Aidonie), Potamia, Castri, Tchouknida, Lac Acherusien, Topola, Coucouli, Crania, Zalongos, Loutcha, Valondoraco, Phanari, port Glykys ou Phanari, Necyomanteion, S. Nicolas, Parga, Agia, M. Kiapha, Cocyte F., Logarates, Pessovouni, Khoica, Carvonuari ou Carvounates, Palaeo Kistes (Cestria), Tehifflik, Mazarachi, Mont Pancrati, Θεσπρωτία, Τσαμουριά, Μαργαρίτι, Σούλι, Παραμυθιά, Παλαιοχώρι, Κατσανοχώρια, Τουρκοπάλουκο, Πανδοσία, Άγιος Δονάτος, Αηδονιά, Ποταμιά, Καστρί, Τσουκνίδα, Αχερουσία λίμνη, Τοπόλα, Κουκούλι, Κρανιά, Ζάλογγο, Λούτσα, Βαλανιδοράχη, Φανάρι, Γλυκή, Νεκυομαντείο-Νεκρομαντείο, Πάργα, Αγιά, Κιάφα, Κωκυτός ποταμός, Χόικα, Καρβουνάρι, Μαζαράκι.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Prevesa con le citta adiacenti

Περιγραφή:  Η Πρέβεζα και οι γειτονικές πόλεις κατά την εκστρατεία των Ενετικών δυνάμεων το 1684.
Πλήρης τίτλος: Giacomo de Golfo d’ Arta
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 193 (222) Πλάτος: 527 (705) Χρονολογία: 1687 Καλλιτέχνης: Rossi Giovanni.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:  1. Citta della Prevesa, 2. Fortezza della Preuesa, 3. Castel Velichi, 4. La Citta e fortezza d’ Arta, 5. Citta di Ragus, 6. Castelli Abrugiati da Christiani, 7. Galeotte Christiane che sbarcano gente interra ferma, 8. Sbarcofatto da nostri in Grecia, 9. Battaglia fra Christiani e Turhi, 10. Fuga e rotta de Turchi, 11. Greci che uengono adunirsi ai Christiani, 12. Fortezza di S. Maura, 13. Armata Christiana. Πρέβεζα, Ρωγοί, Άρτα, Αγία Μαύρα-Λευκάδα. 
Πηγή: Teatro della guerra contro il Turco. Dove sono le Piante, e le Vedute delle principali Citta, e Fortezze dell’ Ungaria, Morea, e d’ altre … sotto il felice Pontificato di Nostro Signore Papa Innocenzo XI.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Plan of Nicopolis and its vicinity. Grounded on Admiralty chart.

Περιγραφή: Χάρτης της περιοχής της Νικόπολης και της Πρέβεζας
Είδος: Ατσαλογραφία Ύψος: 126 (277) Πλάτος: 102 (216) Χρονολογία: 1850 C
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Gulf of Arta, gulf of Prevesa, Prevesa strait, Skali Pt., Beacon, Woody plain, Kampo Basilako, Antony’s camp, Fort Punta, ruins of Actium, Akri Pt., Ft. Pantokratora, Ft. S. Giorgio, Prevesa, Skaloma, Ft. Novo, Water, So. Spiridion, Port Vathi, Margaroni Rom ruins, Pagada, Santa Trinita, Apostoliki, Mt. Skaphidaki, Pt. Mavri, C. Skara, Sagona bay, Pt. Myrtari, Sagona Pt., Kothra Pt., Mt. Analipsis, Olive Woods, Spring, Mytika bluff, ancient P. Comaro, ruins of Nicopolis now called Paleo Prevesa, Temple, Odeum, Acropolis, Analiplis or Ascension church, Pyrgo Pt., Bhamma Spit, Mazoma Lagoon full of fish, Baths, Ancient canal, Ancient Aqueduct, Stadium, Theatre, Camp of Augustus 520 ft, Mikhalitzi hill, Monolithic Rock, Appearance of Ancient Mole, Zepeli, R. Louro, Πρέβεζα, Άρτα, στρατόπεδο Αντώνιος, Πούντα, Άκτιο, Παντοκράτορας, Άγιος Γεώργιος-κάστρο, Σκάλωμα, Άγιος Σπυρίδωνας, Βαθύ, Μαργαρώνα, Αγία Τριάδα, Άγιοι Απόστολοι, Σκαφιδάκι, Μαυρή, Λασκάρα, Σόγονο, Μυρτάρι, Ανάληψη, βρύση πασά στο Καλαμίτσι, Μύτικας (σημείο εκκλησίας), Κόμαρος, Νικόπολη, Παλαιοπρέβεζα, Ωδείο, Μάζωμα, Ράμμα, υδραγωγείο, Στάδιο, Θέατρο, στρατόπεδο του Αύγουστος, Μιχαλίτσι, Μονολίθι, Τσοπέλι, Λούρος.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Description des attaques de Previsa

Περιγραφή: Χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας και τμήματος της Λευκάδας
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 201 Πλάτος: 285 Χρονολογία: 1650 C
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Terre Ferme, Golfe de l’ Arte, Previsa, Les Galeres et Galeases a la sonde, Camp des Maltois et Papalins, Lignes des Maltois Papalins et Venitiens, Bourg, Ste Maure, Lignes des Florentains et Venitiens, Aqueduc, Camp des Florentins, Isle de Ste Maure, Άρτα, Πρέβεζα, Αγία Μαύρα-Λευκάδα-Υδραγωγείο Λευκάδας. A. Premiere batterie de deux Canons et deux Mortiere, B. Seconde batterie de 4 Canons dans la plaine, C. Tranchee faite par les Esclavons, D. Tranchee faite par les troupes Venitiennes, E. Tranchees faites par les Maltois et Papalins, F. Le Bourg ou les Florentins gardoient, G. Le Pont par ou lon entre dans la Ville, H. Ou nos troupes furent ambarquees par les Galiotes, K. Ou les kites troupes furent debarquees, L. Montagnes gardees par les Maltois, M. Chemin par ou lon alloit a la tranchee, N. La mosquee ou lon commence la Tranchee.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Mappa topographica Veteris Epiri [4]
Περιγραφή: Χάρτης τμήματος της Ηπείρου και της Ακαρνανίας στη διάρκεια της δεύτερης ενετικής κατοχής της Πρέβεζας και της Βόνιτσας.
Πλήρης τίτλος: Mappa topographica Veteris Epiri partium, quae olim nuncupabantur Acarnania, Ambracia, Amphilochia, Cistrinia, nunc autem Xeromero, Vonizza, Arta, Combotti, Macrinoro, et Lurri territorium, additis.. [4]
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 428 (475) Πλάτος: 567 (597) Χρονολογία: 1760 C Καλλιτέχνης: Montagu Edward Wortley
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Sinus cui nomen di Zaverda, Xeromero et Status Otomannus, Sinus Ambracius, Arta Qui olim Epirus nunc Status Otomannus Campi, Montes Macrinoro, Candele, Zaverda, Vonizae, Anactoria, Portus Cucumiza, Gielada, Caraconisia, Vixocastro, Salinae, Piscina, Flumen Arracius hodie aut d’ Arta, Ostium Num. 31., Alizia, Varico, Fons. Corbi, Fons Berdas, Hisi, Turris, Lutrachi, Ostium Num. 30., Coprena, Terra Combotti, Campi dicti di Ariada, Caravasera, Num. 27., Num. 29., Castri, Ambracia, Ζαβέρδα, Ξηρόμερο, Αμβρακικός κόλπος, Άρτα, Μακρινόρος, Βόνιτσα, Ανακτόριο, Κορακονησιά, Άραχθος, Αλιζία, Λουτράκι, Κόπραινα, Κομπότι, Καρβασαράς, Αμβρακία.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

 

Mappa topographica Veteris

Περιγραφή: Χάρτης τμήματος της Ακαρνανίας στη διάρκεια της δεύτερης ενετικής κατοχής της Πρέβεζας και της Βόνιτσας.
Πλήρης τίτλος: Mappa topographica Veteris Epiri partium, quae olim nuncupabantur Acarnania, Ambracia, Amphilochia, Cistrinia, nunc autem Xeromero, Vonizza, Arta, Combotti, Macrinoro, et Lurri territorium, additis.. [3]
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 462 (477) Πλάτος: 465 (561) Χρονολογία: 1760 C Καλλιτέχνης: Montagu Edward Wortley
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Sinus cui nomen di Zaverda, Canalis Insulae Calamo, Canalis inter Insulas Castus & Calamo, Parvae Insulae, Insula Calamo, Luniona, Num. 12., Num. 13., antiqua Rudera, Insula Castus, Camilofia, Montus vulgo delle Candele, Sancta Sophia, Varnaca, Campi, Xeromero et Status Otomannus, Ζαβέρδα, Κάλαμος, Καστός, Ξηρόμερο, Αγία Σοφία.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Mappa topographica Veteris Epiri [2]
Περιγραφή: Χάρτης τμήματος της Ηπείρου και της Ακαρνανίας στη διάρκεια της δεύτερης ενετικής κατοχής της Πρέβεζας και της Βόνιτσας.
Πλήρης τίτλος: Mappa topographica Veteris Epiri partium, quae olim nuncupabantur Acarnania, Ambracia, Amphilochia, Cistrinia, nunc autem Xeromero, Vonizza, Arta, Combotti, Macrinoro, et Lurri territorium, additis.. [2]
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 429 (485) Πλάτος: 563 (603) Χρονολογία: 1760 C Καλλιτέχνης: Montagu Edward Wortley
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:  Mare Ionium, Tellus vel antiqua Acarnania nunc Xeromero et Campi Status Otomannus, Terrae Otomanni Status dictae del Cochino Territorium, Sinus hodie di Prevesa, Sinus Ambracius, Territorium Prevesae, Status Otomannus in Epiri parte quae olim Cistrinia nunc Lurri Territorium, Campi dell’ Arta Qui olim Epirus nunc Status Otomannus, antiqua urbs Leucadis, Num. 1., Salinae, Num. 7. Anaxichi, Palus, Promontorium Girrae, S. Maura, Drapanum, Lacuna, Pons., Num. 8., La Placa, Zonta, Turris, S. Nicolaus, Columna, Portus Demata, Chiecropula Num. 19., Num. 18., Lacus Vulcariae, Sattena, Syrtes, Scopuli, Ostium, Num. 15., Num. 16., Circus, Promont: hodie Caput Figalo, Actium, Num. 17., Promontorium Mirtari, Num. 24., Insula Cephalos hodie Chiefallo, Conus, Salagora, Num. 22., Voniza, B.V., Piscina, Calderim, Piscinae, Pons., Num. 34., B.V. Num. 33., Arta vel Amphilochium, Flumen Arracius hodie aut d’ Arta, Flumen Pogi hodie Inacco, Pogus Num. 35., Ostium, Vuzza, Mazoma Num. 37., Nicopolis Num. 36., Antiquum Chielephi Oppidum, Carauostasi, Ιόνιο πέλαγος, Ακαρνανία, Ξηρόμερο, Πρέβεζα, Αμβρακικός, Λούρος, Λευκάδα, Αγία Μαύρα, Δράπανο, Άγιος Νικόλαος, Δέματα, Κεχροπούλα, λίμνη Βουλκαριά, Άκτιο, Μυρτάρι, Κέφαλος, Σαλαώρα, Βόνιτσα, Άρτα, Αμφιλοχία, Άραχθος, Μάζωμα, Νικόπολη, Καραβοστάσι.                                                                                           
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Mappa topographica Veteris Epiri [1]
Περιγραφή: Χάρτης τμήματος της Λευκάδας στη διάρκεια της δεύτερης ενετικής κατοχής της Πρέβεζας και της Βόνιτσας.
Πλήρης τίτλος: Mappa topographica Veteris Epiri partium, quae olim nuncupabantur Acarnania, Ambracia, Amphilochia, Cistrinia, nunc autem Xeromero, Vonizza, Arta, Combotti, Macrinoro, et Lurri territorium, additis.. [1]
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 430 (496) Πλάτος: 465 (573) Χρονολογία: 1760 C Καλλιτέχνης: Montagu Edward Wortley
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Mare Ionium, Insula Leucadis, Caput Ducatum, Num. 5. antiquum Templum, Insula Sessolae, Caput Sessolae, Num. 4. Portus Figher, Num. 2. antiqua Rudera, Portus Sivotae, Portus Rudae, Num. 3. antiqua Rudera, Montes dicti di Porro, Vlico, Mons Scarus, Num. 9. Fons del Papa, Portus Glimenus, Canalis Sanctae Maurae, Insula Sparti, Insula Scorpio, Canalis Megannissi Fretum Tiliae, Insula Arcudi, Promontorium Marinacae, Num. 14. Ithaca, Insula Pettalae, Insula Chitro, Fochia, Vigla, Insula Meganissi, Num. 10., Num. 11. Cynotaphion, Caput Chiephali, Caput Atterinum, Epiri, Vatia Valli, Parva Insula, Macria Mitti, Sburdugna, Ιόνιο πέλαγος, Λευκάδα, Σύβοτα, Αγία Μαύρα, Σπάρτη, Σκορπιός, Μεγανήσι, Αρκούδι, Ιθάκη, Ήπειρος, Μακριά Μύτη.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Prevesa

Περιγραφή: Τοπογραφικό σχέδιο της αρχαίας Νικόπολης
Είδος: Ξυλογραφία Ύψος: 87 (243) Πλάτος: 114 (165) Χρονολογία: 1840 Καλλιτέχνης: Sargent G. F. Χαράκτης: Evans Edmund Τυπογράφος: Graves W. L. and Co. Εκδότης: William S. Orr and Co. A
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: A.The City, B. The Citadel, C. The Citadel Gate, D. A Church in ruins, E. Remains of a Water Conduit, F. Walls much ruined, G. An opening, supposed to have been the place of a Gate, H. Sources of water, I. Road to Prevyza, K. The Odeum, or Small Theatre, L. The Great Gate, M M M. Piers of Aqueducts in the City Walls, N N. The Walls of the City, O O. The Suburbs. Νικόπολη, Υδραγωγείο, Ωδείο, Πρέβεζα.

Πηγή: Wordsworth Christofer, Greece: Pictorial, Descriptive, and Historical, London, 1840, p. 230.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Episodios Maritimos. El heroico suceso de Machin de Munguia.

Περιγραφή: Απεικόνιση της ναυμαχίας της Πρέβεζας, 28 Σεπτεμβρίου 1538.
Είδος: Λιθογραφία Έγχρωμη Ύψος: 291 (432) Πλάτος: 431 (558) Χρονολογία: 1859 Καλλιτέχνης: Vicente Urrabieta y Ortiz Χαράκτης: Vicente Urrabieta y Ortiz Τυπογράφος: Donon Juliio Εκδότης: Moro C. y Bouret A.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Mas facil a la comprension del estudio que a la creencia de un simple relato, es de los mas brillantes que pueden leerse en los anales maritimos del mundo. Mandaba una nave de alto bordo en la armada que se dirigia al ataque de Previsa, pero habiendose separando fue a dar contra todo el poder de las galeras de Barbarroja, que no eran menos de 160. Cuarenta y ocho horas duro la pelea, y al cabo de ellas la nave desarbolada y rota, pero con cuatrocientas cabezas de enemigos por trofeo, salio de entre aquella multitud que, aterrada o generosa, no insistio mas en el ataque. La muchedumbre, sin duda, fue parte para que la nave pudiera defenderse de tantos contrarios, que no a todos a la vez era posible acometerla, mas de cualquier modo el suceso e superior a cuanto humana constancia permite, y consignarlo es sagrada deuda que reclama la memoria de tan singular hazana. (ano de 1539). Πρέβεζα, Μπαρμπαρόσα, Βάσκος ναυτικός Machin de Munguia. 

Πηγή: Episodios de la guerra de Africa, Madrid, 1859-1860.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Nicopolis

Περιγραφή: Άποψη της αρχαίας Νικόπολης από το Ωδείο.
Είδος:  3χρωμη Ακουατίντα Ύψος: 94 (159) Πλάτος: 167 (253) Χρονολογία: 1851 Καλλιτέχνης: Lear Edward Χαράκτης: Lear Edward Τυπογράφος: Hullmandel & Walton Εκδότης: Bentley Richard
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Nicopolis, Νικόπολη. 

Πηγή: Lear Edward, Journals of a Landscape painter in Albania, London, 1851, f.p. 344.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Nicopolis

Περιγραφή: Ερείπια της Νικόπολης. Στο βάθος το λιμάνι Μάζωμα.
Είδος:  Λιθογραφία Ύψος: 196 Πλάτος: 309 Χρονολογία: 1834 Καλλιτέχνης: Stackelberg Otto Magnus von. Χαράκτης: Guiaud Τυπογράφος: Chez L. Letronne
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Nicopolis, Νικόπολη. 

Πηγή: Stackelberg Otto Magnus von., La Grece: vues pittoresques et topographiques, Paris, 1834.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Parga

Περιγραφή: Άποψη του κάστρου της Πάργας.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 92 (122) Πλάτος: 143 (198) Χρονολογία: 1840 Χαράκτης: F. M. G.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Parga, Πάργα. 

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Kurden-Frau aus Tusgat. Brebeja. Chios.

Περιγραφή: Γυναικεία ενδυμασία περιοχής Πρεβέζης.
Είδος: Ξυλογραφία Ύψος: 215 Πλάτος: 172 Χρονολογία: 1874 Χαράκτης: Habe C. Τυπογράφος: Kgl. Hof- und Universitatsdruckerei von Dr. Wolf & Sohn Εκδότης: Braun & Schneider
Πηγή: Zur Geschichte der Kostume, Munchen, 1874.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

The rocks of SuliΠεριγραφή: Το κάστρο της Κιάφας.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 88 (158) Πλάτος: 133 (217) Χρονολογία: 1833 Καλλιτέχνης: Stanfield C. / Holland Χαράκτης: Cousen J. Εκδότης: Murray J.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Suli, Σούλι.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Soldat Francais instruisant des Grecs

Περιγραφή: Γάλλοι στρατιώτες εκπαιδεύουν Σουλιώτες στην Κέρκυρα. 
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 166 (340) Πλάτος: 212 (501) Χρονολογία: 1800 C Χαράκτης: Delpech
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Η Δέσπω

Περιγραφή: Η γενναία Σουλιώτης Δέσπω ίνα μην ανδραποδισθή εκ του θυριώδους Αλή πασία των Ιωαννίνων αφού απελπίστως ηναντιώθη, φωνεύεται μετά πολλών γυναικών, αύτης πυρ εν κιβωτώ πυροκόνεως θέλουσα. 
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 340 (392) Πλάτος: 443 (520) Χρονολογία: 1833 Καλλιτέχνης: Gajassi Vincenzo Χαράκτης: Gajassi Vincenzo
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Preveza

Περιγραφή: Χάρτης του Νομού Πρέβεζας και της Λευκάδας.
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη, Ύψος: 570 (698) Πλάτος: 445 (495) Χρονολογία: 1939
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Korfu, Paxos, Levkas (S.Maura), I. Arkudi, I. Meganisi, I. Skorpios, Plaja, Paleohalia, Peratia, Kropala, Hafen S. Nikolo, I. Aj. Nikolaos, Demata Bai, Kohhino, Aj. Petros, Paleo Kula, Aj. Apostolos, Preveza, Golf von Preveza, R. Aktion, Uekala, Mon. Aj. Toma, Mon. Aj. Triaza, Kap. Skafi, Vasi, Skafidaki, Mitikas, Mazoma Bai, R. Nikopolis, Mihclici, Zepe See, Daljan, Gomaros Bai, Kiosk, Kanali, Flamburon, Kanalopulon, Luros, Zukalia See, Rovizia, lisari (Aj. Apostol), Kastrosikia, Martani, Libohovo, Hasinbej, Mon. Aj. Triaza, Strongili, Vigla, Petra, Viros, Luros Mikro, Mon. Zalongos, Kamarina, R. Kassope, Monozenzron, Riniasa, Mon. Zakesa, Sindekla, Dudjani, Sesve, Paljuroforo, Kanca, R. Rogli, Mon. Aj. Ilia, Kohino tepe, R. Oporos, Muzaka, Raxlas tepe, Kato Kacanopulo, Topolia, Elia, Sp. Aj. Tomas, Skumbi, Luca (Klarenca), Cesme, Kokil, Zavrosema, Carhovjan, Vlado, Tumulus, Ksero S., Kastri, Mavro S., Aj. Jani, Podgora, Lelova, Krania, Ano Kacanopulo, Zemelia, Voka, Kls. Araso, Kravari, Budar, Camohoria (Camupja)), Cuknida, Kls. Punta, Bai Alunaki, Bai Amuna, Bai Egirneza, Valandorahon, Hfn Fanari (Bai v. Splanca), Glikis (Gurla, Mavros), Likuresi, Besere, Mon. Dursina, Tabani, Neohori, Kastri, Kanalaki, Fanari, Zarona, Nifanis, Zermi, Balmeti, Zeroa, Dara, Baldanes, Hionila, Gurana, Serizana, Paleohori, Birbili, Juruisi, K. Pandosia, Gorica, Glosa, Kap. Joannis, Hfn S. Giovanni, R. Chimerion, Kolo Tabani, Vuvos, Fanariotikos, Muzakati, Bornik, Klisura, Korona, Nemica, Kufana, Cekurati, Nikolica, Kerasova, Aj. Jorjos, Papazates, Panaja, Krieina, Vulista, Meliana, Nasari, Skiaza, Paleohori, Bogorica, Kakosuli, Gliki, Potamia, Hojka, Turkopaluko, Koronopulo, Manduh Mania, Sasaza, Sinidela, I. Aj. Nikolaos, Hfn Parga, Sp. Keladio, Aj. Spiridione, Kap. Trofali, Bapeza, Parga, Forke, Paleo Parga, Livazari, Korila, Aja, Monolisi, Kap. Varlam Bala, Erinokastro, Buchi Arilla, Arilla, Arpica, Buchi Arpica, Guria, Ligarat, Senica, Muri, Morfati, Mesovuni, Strohalama, Stanati, Stanovon, Kerekari, Skandali, Margariti (Margalio), Spasarati, Melikokja, Triga, Smokovina, I. Sivota, I. Aj. Nikolaos, Hfn Murco, Murco (murti Volia), Vrahona, Marozi, Mazaraki, Kartereza, Vrastovo, Skanzalon, Cardak, Garziki, Zavroho, Cangariotikos, Vuci, Alpokori, Rusaca, Bogoica, Meliana, Kukulaes, Terova, Muskiotica, Dervicana, Jorista, Jorganu, Melihovo, Hn Delmiraga, Longovica, Variazes, Kopani, Lipa, Toskesi, Aj. Martino, Livjakovo, Mukovina, Varda, Dragoveci, Arzos, Lakka Suli, Romano, Kukules, Sistrunion, Vestia, Livikista, Grazdani, Prazala, Vrizahos, Popovo, Paramisia (Aidonat), Kurila, Karjoti, Veljani, Karistiani, Vojniku, Kamini, Milio, Ljugati, Dragomi, Bogar, Borovari, Korounari, Korulati, Zelesos, Zragani, Kurtesi, Sevasto, Pankrati, Kajca, Grika, Psaka, Postjani, Sarati, Nikolici, Nunesati, Globucar, Salica, Kuhum, Kasovica, Skorpiona, Dianan, Kodra, Kuci, Vrisis, Gropa, Jeronisi (Guruna), Plataria Bai, Plataria, Nista, Zumri, Grekohori, Laliza, Ajionisi, Hfn Gomenica, Verveste, Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα (Αγία Μαύρα), Αρκούδι, Μεγανήσι, Σκορπιός, Περατιά, Άγιος Νικόλαος, Δέματα, Άγιος Πέτρος, Πρέβεζα, Άκτιο, Άγιος Θωμάς, Αγία Τριάδα, Σκαφιδάκι, Μύτικας, Μάζωμα, Νικόπολη, Μιχαλίτσι, Κόμαρος, Κανάλι, Φλάμπουρα, Καναλόπουλο, Λούρος, Τσουκαλιό, Άγιοι Απόστολοι, Καστροσυκιά, Λιμπόχοβο, Στρογγυλή, Βίγλα, Πέτρα, Ζάλογγο, Καμαρίνα, Κασσώπη, Μονοδένδρι, Ρηνιάσσα, Δούβιενα (Κρυπηγή), Παλιορόφορος, Καντζάς, Τοπόλα, Ελαία, Βλάντο, Καστρί, Άγιος Ιωάννης, Λέλοβα, Κρανιά, Γκράβαρι, Μπουντάρι, Τσαμοχώρια (Τσαμουριά), Τσουκνίδα, Μπούντα, Αλωνάκι, Αμμουδιά, Βαλανιδοράχη, Φανάρι (Σπλάντζα), Γλυκή, Νεοχώρι, Καστρί, Καναλάκι, Παλαιοχώρι, Πανδοσία, Φαναριώτικος, Κλεισούρα, Κορώνη, Κεράσοβο, Άγιος Γεώργιος, Παπαδάτεες, Παναγιά, Βούλιστα, Μελιανά, Κακοσούλι, Ποταμιά, Χόϊκα, Τουρκοπάλουκο, Κορονόπουλο, Πάργα, Άγιος Σπυρίδωνας, Παλιοπάργα, Λιβαδάρι, Αγιά, Αρίλλα, Μορφάτι, Μεσοβούνι, Μαργαρίτι, Σύβοτα, Μούρτος, Γαρδίκι, Αλποχώρι, Μελιανά, Τέροβο, Μουσιωτίτσα, Δερβίζιανα, Μελίχοβο, Κοπάνη, Λάκκα Σούλι, Ρωμανό, Κουκούλι, Σιστρούνι, Πόποβο, Παραμυθιά, Βέλιανη, Καρίστιανη, Κουρτέσι, Σεβαστό, Γουρούνα, Πλαταριά, Γκρεκοχώρι, Αγιονήσι, Ηγουμενίτσα.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Ήπειρος

Περιγραφή: Τουρκικός στρατιωτικός χάρτης του Βιλαετίου των Ιωαννίνων με εικονογραφήσεις από διάφορα μέρη (Κάστρο στα Πέντε Πηγάδια, Γέφυρες Καλογήρων στο Λούρο ποταμό, Πηγές Λούρου στο Τέροβο) .
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη Ύψος: 1570 (1660) Πλάτος: 749 (805) Χρονολογία: 1900 Καλλιτέχνης: Χαλίλ Ιμπραχίμ Αφέντη Εκδότης: Αυτοκρατορική Σχολή Πολεμικών Τεχνών
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:  Πρέβεζα, Άρτα, Πέντε Πηγάδια, Φιλιππιάδα, Γέφυρα Καλογήρου. 

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Πρέβεζα

Περιγραφή: Χάρτης του Νομού Πρέβεζας και της Λευκάδας.
Είδος:  Λιθογραφία Ύψος: 567 (679) Πλάτος: 442 (541) Χρονολογία: 1900 C Τυπογράφος: Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού Εκδότης: Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Colfo della Prevesa Appresso

Περιγραφή:  Η περιοχή του Αμβρακικού κόλπου και το νησί της Λευκάδας.
Πλήρης τίτλος: Colfo della Prevesa Appresso Gioan Franco. Camocio co Priuilo.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 157 (197) Πλάτος: 210 (260) Χρονολογία: 1571 C Καλλιτέχνης: Camocio Giovanni Francesco Εκδότης: Alla libraria del segno di S. Marco
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: L Arta, Colfo d larta, Riniasa, P. S. Zuane, Po. Fanar, Pozzo, Fontana, Castel d la Preuesa, Bocca del colfo, P. Voniza, Po. demata, S. Mavra, Val draguni, Sesula ya, Po. demata, Po. Figer, Po. Ciuita, Cauo ducato, Mare Mediterraneo, Άρτα, Κόλπος της Άρτας, Ρηνιάσσα, λιμάνι Φανάρι, Βρυσούλα, Πρέβεζα-κάστρο, Βόνιτσα, λιμάνι Δέματα, Αγία Μαύρα-Λευκάδα, λιμάνι Δέματα.
Πηγή: Isole famose, porti, fortezze e terre maritime…, c. 1566-1574.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Pour le Memoire sur le Golfe

Περιγραφή:  Ο Αμβρακικός κόλπος και η γύρω απ’ αυτόν περιοχή.
Πλήρης τίτλος: Pour le Memoire sur le Golfe d’ Ambracie. Mems. De l’ Acad? Rle. des Belles-Lettres, To. XXXII, p. 515.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 170 (193) Πλάτος: 230 (245) Χρονολογία: 1761 Καλλιτέχνης: Anville d’ Jean Baptiste
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Bourguignon Comarus Portus, Porto Fanari, Rogun, Charadra, Nicopolis, Prevesa vecchia, Porto Vaci, Caravo Stassi, Prevesa, La Ponta Limni, Anactorium, C. Lascara, Porto Masoma, Actium Promontorium, Capo Mortari, Mortari, Vuvala, Actium, Azio, Vonizza, Limnaca, Porto Scala, Lagaru, Ambracus, Vixo Castro, Arta, Ambracia, Aretone, Vuvo potamo, Saline, Palio Castro, Nuto, Vuvo, Forte Castri Olpae, Caravoxera, Ambracia, Argos Amphilochicum, Filokia, Porto Cordovisa, Aleura, Palaerus, Porto Figo, La Carnia, Peratia, Levcadia, Leucas, Catuna, Trapano, Amaxichi, S. Georgio, Sta. Maura, Porto di Demata, Limni di Vulcaria, Κόμαρος λιμάνι, Φανάρι λιμάνι, Ρωγοί, Χάραδρος, Νικόπολη, Βαθύ, Καραβοστάσι, Πρέβεζα, Ανακτόριο, Λασκάρα, Μάζωμα, Άκτιο, Ακρωτήριο Μυρτάρι, Βουβάλα, Βόνιτσα, Σκάλα λιμάνι, Λογαρού, Άμβρακος, Άρτα, Αμβρακία, Παλιόκαστρο, Ολπές, Καρβασαράς, Άργος Αμφιλοχικό, Αμφιλοχία, Πάλαιρος, Περατιά, Λευκάδα-Αγία Μαύρα, Κατούνα, Άγιος Γεώργιος, λιμάνι Δέματα, λίμνη Βουλκαριά.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Porto della Prevesa

Περιγραφή:  Χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας, του Αμβρακικού κόλπου και της Λευκάδας.
Είδος: – Ύψος: 228 (282) Πλάτος: 293 (362) Χρονολογία: 1700 C
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Corfv, Leucata, C. bianco, Paxu, Antipaxu, C. S. anna, P. S. znanne, Ciuitta, P. Fanaro, Fanaro, Ancon, Minasan, Pozo, Fontana, Valich, Prevesa, Dardanello, Porto della Prevesa, Colfo De L arta, L arta, Vodiza, Aleipo, Peschera, Natahco, Calato, Colombo, Petoche, Calamo, I alia, C astru, Scopulo, Valcompare, C. ducatto, P. cinitta, P. Figer, P. matti, S. Mavra, Sesula, Mare Meditterraneo, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, λιμάνι Φανάρι, Πρέβεζα, Κόλπος της Άρτας, Άρτα, Βόνιτσα, Κάλαμος, Αγία Μαύρα-Λευκάδα

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Carte du Golphe de Larta

Περιγραφή: Ο Αμβρακικός κόλπος και η γύρω απ’ αυτόν περιοχή.
Πλήρης τίτλος: Carte du Golphe de Larta autrefois Ambracius Sinus.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 217 (253) Πλάτος: 351 (391) Χρονολογία: 1771 Καλλιτέχνης: Bellin J.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: N. Albanie, Golphe de Larta, Mer de Grece autrefois Mer Ioniene, Xeromero autrefois Acarnania, Flambura ville ruinee, Roches, Coline de Mechemet effendi, Calamici, Prevesa aux Venitiens, Tours, Sepultures des Turcs, Fontaines, Cabanes, Port Vaci pour tout Vaisseaux, Bagne, Vielle Prevesas ruine, Gnocori, Cap Pogoniso, Cap Lascara, Gaidurgni, Chiefalo, Gripo, Pesche d’ Anguilles, Tour ruinee, Port Mazoma, Pescherie, Zulatos ruine, Village detruit, Rogun R., Gotiri, Pescherie de Zucalia, Couvent de Moines, Salines, Mitica aux Turcs, Fort Vicocastro, Pescherie Lagunes, Monastere de la Madone, lac, Caraconisa, Ecueil S. Antoine, Pescherie Cuculia, Aretone R., Comeno, Marais, Potumi R., Cap Luro, Palio Castro ruine, Gnoca ruine, Pescherie detruite, Coline de Linico, Mito Ruisscau, Vuvo R., Poliacora ruine, Lieue ou les Vaissx venoient, charger du bled, Fort de Ambracia ruine, Port Caravoxera, Sparto Villa, S. Georges, Prosvoliti, Cucuristia, Chemdromata, Gufina, Vambava, Macria mitti, Port Cordovisa, Fontaine, Moulins, Aleuva detruite, Calivie, Santi, Puids, Varico, S. Nicolas, Port Scala, Port Vonissa, Fort Vonissa, Carafeni, S. Pierre, Mirtary, Cap Mirtavi, Ruines d Azio, Pozzo ou Puids, Limini, Prino, Cochin, Scaloma, Vasilaco, Loraco, Lamai de Vulcaria, La Madona, Port Demata, Ecueil S. Nicolas, Fontaine d’ Ulica, Dernis Affindi, Se. Maure, Bourg, Acquedue, Grand Etang, Αλβανία, κόλπος της Άρτας, Ιόνιο πέλαγος, Ξηρόμερο παλιά Ακαρνανία, Φλάμπουρα κατεστραμμένο χωριό, Μεχμέτ Εφέντη, Καλαμίτσι, Πρέβεζα, πύργοι, νεκροταφεία των Τούρκων, δεξαμενές-πηγές, λιμάνι Βαθύ, Λασκάρα, γάϊδαρος νησί, κέφαλος νησί, λιμάνι Μάζωμα, Ζουλάτες, ποταμός Ρωγών (Λούρος), Ζουκαλιά-Τσουκαλιό, μοναστήρι, αλυκές, Βικόκαστρο, μοναστήρι της Παναγίας, Κορακονησιά, ξέρα Άγιος Αντώνιος, Παλιόκαστρο, Καρβασαράς-Αμφιλοχία, ακρωτήριο Μακριά Μύτη, Άγιος Νικόλαος, λιμάνι Σκάλα, Βόνιτσα, ακρωτήριο Μυρτάρι, Άκτιο, Σκάλωμα, λίμνη Βουλκαριά, Δέματα, Άγιος Νικόλαος, Αγία Μαύρα-Λευκάδα-υδραγωγείο.
Πηγή: Bellin J. N., Description Geographique du Golfe de Venise et de la Moree, 1771.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

La Prevesa

Περιγραφή: Τοπογραφικός χάρτης της πόλης της Πρέβεζας.
Πλήρης τίτλος: Carte du Golphe de Larta autrefois Ambracius Sinus.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 130 (195) Πλάτος: 361 (398) Χρονολογία: 1690 C Καλλιτέχνης: Coronelli Vincenzo
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Maria Prevesa, Mar Jonio, Golfo del’ Arta, Torre Benzon, Πρέβεζα, Ιόνιο Πέλαγος, Κόλπος της Άρτας-Αμβρακικός Κόλπος, Πύργος του Μπενζόν, κάστρο Μπούκας.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Plan de la Presqu’ Ile de Prevesa

Περιγραφή: Η χερσόνησος της Πρέβεζας και η απέναντι Ακαρνανική ακτή.
Πλήρης τίτλος: Plan de la Presqu’ Ile de Prevesa et de l’ entrée du Golfe de l’ Arta.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 237 (259) Πλάτος: 298 (350) Χρονολογία: 1820 Καλλιτέχνης: Barbie du Bocage J.G. Χαράκτης: Michel F. P. Τυπογράφος: Firmin Didot Εκδότης: Firmin Didot
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Pere et Fils Mer Ionienne, Golfe de l’ Arta, Canali, Canalo Poulo, Salagora, Pecheries de Veli – Bey, Salines, Ancienne Chaussee detruite, Marais, Ruines, Riviere de Rogous ou de Louro, Pecheries de Zoukalio, Pecheries de Mazoma, Neo Vivare, Ruines d’ Aqueduc, Micalitchi, Monolithi, Stade, Grand Theatre, Re?ves d’ un ancien canal, Golfe de Comaros, Ruines de Nicopolis, Citadelle, Ascension, Theatre d’ Apollon, Puils, Eglise, Pointe Mitica, Mitica, Fontaine de Parussi, Port Vathi, Olivaie, Pointe du Pantocrator, Fort neuf, St. Georges, Brie St. Nicolas, Prevesa, Chateau, Fort des Venitiens, Chantier de Construction, Bassin de Prevesa, St. Georges, Port de Scaphidi, Punta, Tour et Poste d’ Albanais, Ancien Port auj., Restes d’ un Canal, Restes d’ un Theatre, Stade, Ruines d’ Actium, Konidari, Chemin de Playa, Foret de Volimi, Lac Vulgari, St. Basile Mre, Golfe de Mavri, Ruines d’ Anactorium, St. Dimitri, St. Mare, La Madona, Gaidaronisi, Kefalo, Palaea Vacca, Mirtari, Ιόνιο πέλαγος, Κανάλι, Καναλόπουλο, Σαλαώρα, Ψαρότοπος του Βελής Μπέης, αλυκές, Ρωγοί, Λούρος, Τσουκαλιό, Μάζωμα, ερείπια του υδραγωγείο, Μιχαλίτσι, Μονολίθι, Στάδιο, Μεγάλο Θέατρο, Κόμαρος Νικόπολη, Θέατρο του Απόλλωνα (Ωδείο), Μύτικας, Βαθύ, ελαιώνας, Παντοκράτορας, Πρέβεζα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Νικόλαος, Σκαφιδάκι, Πούντα-Άκτιο, Κονιδάρι, Ανακτόριο, λίμνη Βουλκαριά, Ανακτόριο, Γαϊδαρονήσι, Κέφαλος, Μυρτάρι.
Πηγή Pouqueville F.C.H.L., Voyage de la Grece, Tom. II, Paris, 1826, p. 524.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Plan de la Bataille d’ Actium

Περιγραφή: Τοπογραφικός χάρτης της ναυμαχίας του Ακτίου.
Πλήρης τίτλος: Plan de la Bataille d’ Actium gagnee par Octavien Cesar contre Marc-Antonine et Cleopatre l’ an de Rome 722.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 207 (214) Πλάτος: 306 (310) Χρονολογία: 1734 C
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: olfe d’ Ambracie, Mer Jonienne et du Pelloponese, Corcyre Isle, Promontoire de Thyamis, Epire, Thesprotie, Pais des Molosses, Ambracie, le Fleuve Pinus, Nicopoli, Eleas port, Comarum port, Glykis ou le port doux, les 2. Isles d’ Ericuse ou de Paxos, Leucas Promontoire, Cephalonie, Leucas pres qu’ isle, Actium Bourg et Promontoire, Acarnanie, Corps de reserve, Armee navale d’ Octavien Cesar, Armee navale d’ Antoine et de Cleopatre, Corps de reserve, Αμβρακικός Κόλπος, Ιόνιο Πέλαγος, Κέρκυρα, Θύαμις, Ήπειρος, Θεσπρωτία, Μολοσσοί, Αμβρακία-Άρτα, Νικόπολη, Ελαία, Κόμαρος, Γλυκή, Ερεικούσα, Παξοί-Παξός, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ακαρνανία, ναυτικό του Οκταβιανού Καίσαρα, ναυτικό του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Santa Mavra con il golfo della

Περιγραφή: Χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας και της Λευκάδας. H Πρέβεζα τοποθετείται στη θέση της Νικόπολης.
Πλήρης τίτλος: Santa Mavra con il golfo della, Preveza posti nella provintia di Achaia. Presa dallermi della Serenissma. Repubic di Veneti Sotto il Comendo dell’ illme., et Eccmo. Sig. Capit. Gral Franco. Moresini K .
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 150 (240) Πλάτος: 207 (230) Χρονολογία: 1713 Καλλιτέχνης: Lasor Alphonso
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Colfo della Preveza, L’ Arta, Colfo de L’ arta, La Preueza, Riniasa, Po. S. Zuane, Po. Fanar, Pozzo, Fontana, Castel della Preueza, Dardanel, Veniza, Po. Voniza, Anatoria, Astacus, Aque dolce che pa sa per il ponte, C. S. Nicolo, S. Mavra, Lisimo, Val draguni, Casali, Sesula Ya., Cauo ducato, Po. Cuata, Po. fger, Po. demata, Leucas, Mare Mediteraneo, κόλπος της Πρέβεζας, Άρτα, κόλπος της Άρτας, Πρέβεζα, Ρηνιάσσα, Φανάρι, πηγάδι κοντά στην Πρέβεζα, Βρυσούλα, κάστρο της Πρέβεζας, Βόνιτσα, ακρωτήριο Άγιος Νικόλαος, Αγία Μαύρα-Λευκάδα-κάστρο, Σέσουλα, Δουκάτο, Δέματα. 

Πηγή: Lasor A., Universis terrarum orbis scriptorum calamo delineatus, 1713.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Golfo della Prevesa

Περιγραφή: Τοπογραφικός χάρτης της Πρέβεζας με το κάστρο της Μπούκας.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 128 (194) Πλάτος: 184 (256) Χρονολογία: 1690 C Καλλιτέχνης: Coronelli Vincenzo
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Maria Golfo della Prevesa, Vatacchi, Prevesa, Bocca del Golfo, Peschiera, Bosco, κόλπος της Πρέβεζας, Βαθύ, Πρέβεζα.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Golf von Arta (Ambrakia)

Περιγραφή: Χάρτης του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής αυτού.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 427 Πλάτος: 486 Χρονολογία: 1900 C
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Epirus, Alpochori, Palaeochori, Muschiotica, Panagia, R. Pyrgos, Ft. Pentepigadia, Vulista, Meliana, Skiada, Nasari, Pappadates, Klisura, Kerasovon, Karvassara, Cangaropoulon, Sfelenikon, Zervo, Nikolica, Chionila, Avariko, Suli, Ft. Kiafa, Lakiotikos, Cekuri, Acheron, Gorana, Sericana, Dara, Bulmeti, H. Georgios, Brucke von Passena, Pandanassa, Podogora, Zermi, Phanariotikos, Muzakati, Gianusi, Bazioti, Krania, Birbili, Kanalaki, Lelovo, Filippiada, Strevina, Kumuzades, Nezerista, Arachthos, Gribovo, Gremenica, Peta, Neochoraki, Arta (Ambrakia), Sellades, Limeni, Kompoti, Anina, Menidion, Tsupi, Lesvei, Korsena, P. Menidi, Komeno, Neochori, Pachykalamon, Caprasli, Potamia, Kyrnikola, Keramates, Kostakius, Zavaka, H. Paraskevi, Anezi, Jenicari, Logaru S., Salagora, Cukalia S., Vigla, Mil. Posten, Pliska, Kyrkizates, Rachi, Sribovo, Strongili, Petra, Kanesii, Plisu, Staroka, Vlacherna, Gremenica, Elevtherochori, Romia, H. Ilia, Kanca, Luros (Varia), Rogi, Muzakia, Kacanopulon, Kravari, Vlado, Topolia, Luros, Zalongos, Duviani, Palaerofori, Libochovo, Riniasa, Kamarina, Martani, Kastrosykia, Kanali, Flamburon, Kanalopulon, Bai von Komaros, Michalica, Nikopolis, Mazoma S., Mitikas, Preveza, Ft. H. Georgios, Ft. Pantokrator, Golf von Arta (Ambrakia), C. Aktion (Punta), Ft. Aktion, Anaktorion, G. Demata, Kohhino B., Kalyvia Ferendineika, B. v. Chelovivaron, Vulcharia See, Kechropula, Samia, Tekes, Peratia, Levkas (St. Maura), Plagia, Ft. S.Giorgios, C. Kephali, I. Verdura, B. v. Zaverda, Tavros, Mytikas, Kandyla, I. Kalamos, I. Kastos, Dragomeston, Astakos, Prodromos, Angelokastron, Agrinion, Karvassaras, Bai v. Karvassara, C. Mahriamiti, C. Palaeonisi, Lutraki, Katuna, Ruga B., C. Valery, Paliampela, Bergand, Konidari, Monastirakion, Konidari, H. Nikolaos, C. Panagia, Bucht v. Vonitsa, C. Selada, I. Korako, Akarnania und Aetolia, Ήπειρος, Αλεποχώρι, Παλαιοχώρι, Μουσιωτίτσα, Παναγιά, Πέντε Πηγάδια, Βούλιστα, Μελιανά, Σκιαδά, Νασάρι, Παπαδάτες, Κλεισούρα, Κεράσοβο, Καρβασαράς, Τσαγκαρόπουλο, Σφελένικο, Ζερβό, Νικολίτσι, Χιονίλα, Αβαρίκος, Σούλι, Κιάφα, Λακιώτικος ποταμός, Τσεκούρι, Αχέρων-Αχέροντας, Σερζιανά, Δάρα, Μπουλμέτι, Άγιος Γεώργιος, γέφυρα της Πάσσαινας(Πάσενας), Παντάνασσα, Ποδογόρα, Ζερμή, Φαναριώτικος, Μουζακάτι, Κρανιά, Μπιρμπίλι, Καναλλάκι, Λέλοβα, Φιλιππιάδα, Στρεβίνα, Κουμουζάδες, Άραχθος, Γρίμποβο, Γρεμενίτσα, Πέτα, Άρτα (Αμβρακία), Σελάδες, Κομπότι, Μενίδι, Κόρσενα, Κομμένο, Νεοχώρι, Παχυκάλαμο, Καπρασλί, Ποταμιά, Κυρνικόλας, Κεραμάτες, Κωστακιοί, Αγία Παρασκευή, Ανέζα, Λογαρού, Σαλαώρα, Τσουκαλιό, Βίγλα, Κιρκιζάτες, Ράχη, Σρίμποβο, Στρογγυλή, Πέτρα, Βλαχέρνα, Ελευθεροχώρι, Ρωμιά, Προφήτης Ηλίας, Καντζάς, Λούρος, Ρωγοί, Μουζάκι, Χανόπουλο, Κράβαρι, Βλάντο, Τοπόλα, Λούρος, Ζάλογγο, Ντούβιενα (Κρυοπηγή), Παλιορόφορος, Λιμπόχοβο, Ρηνιάσσα, Καμαρίνα, Καστροσυκιά, Κανάλι, Φλάμπουρα, Καναλόπουλο, Κόμαρος, Μιχαλίτσι, Νικόπολη, Μάζωμα, Μύτικας, Πρέβεζα. Άγιος Γεώργιος-κάστρο, Παντοκράτορας-κάστρο, κόλπος της Άρτας (Αμβρακικός κόλπος), Άκτιο (Πούντα), Ανακτόριο, Δέματα, Κοχίνο, Καλύβια Φερεντινέικα, Χελοβίβαρο, Βουλκαριά λίμνη, Κεχροπούλα, Σάμια, Τεκές, Περατιά, Λευκάδα (Αγία Μαύρα), Πλαγιά, Άγιος Γεώργιος-κάστρο, ακρωτήριο Κεφάλι, νησί Βερντούρα, Ζαβέρδα, Ταύρος, Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, Κανδύλα, Κάλαμος, Καστός, Δραγομέστο, Αστακός, Πρόδρομος, Αγγελόκαστρο, Αγρίνιο, Καρβασαράς-Αμφιλοχία, κόλπος Αμφιλοχίας, ακρωτήριο Μακριά Μύτη, ακρωτήριο παλαιονήσι, Λουτράκι, Κατούνα, Παλιάμπελα, Κονιδάρι, Μοναστηράκι, Άγιος Νικόλαος, ακρωτήριο Παναγιά, Βόνιτσα, ακρωτήριο Γελάδα, νησί Κόρακας, Αιτωλία και Ακαρνανία.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Epirus hodie vulgo Albania

Περιγραφή: Χάρτης της Ηπείρου και της Αλβανίας.
Πλήρης τίτλος: Epirus hodie vulgo Albania. Autore I. Laurenbergio.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 400 (408) Πλάτος: 410 (610) Χρονολογία: 1640 C Καλλιτέχνης: Laurenbergio I.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Ionium Mare hod. Mare Mediterraneo, Ionivm Pelagvs, Epirus, Macedonia Pars, Thessaliae Pars, Achajae Pars, Chimera, Antigonia, Canina, Hecatompedum, Enchefaei, Dexari, Phoenice, Geres pop. Chao Argirini, Caestria, Onchesmus portus hod. Orchimo, Pelagonia, Cassiope portus, Buthrotum hod. Butrinto, Cassiopaea, Genoaei, Celaetes, Aenianes, Cammania, Elini, Channi, Thesprotia, Hypaelochi, Elatria, Atintanes qui et Antitanes, Hellopia, Chimerium promont., Dodona, Pandosia, Perga, Fanaro, Phaeacia qui et Corcyra insula hod. Corfv, Ericusae insulae, Paxae insulae, Antipachsu, Acherusia palus, Dryopes, Assos, Calamaj, Cichyrus quae prius Ephyris, Asmena Aegestaei, Thyamis prom. Hod. Cabo nisto, Cocytus flum., Torone, Sybota port hod. Sivita, Glycys por, Acheron Fl., Comarus portus, Eleas portus, Ambracus, Aspalathia, Velichj, Preveza, Nicopolis, Ambracius qui et Anactorius Sinis hod Golfo de Larta, Ambracia hod. Larta, Olpae, Amphilochia, Argos Amphilochicum, Arachtus fl, Achelous fl., Inachus fl., Anactorium, Actium et Acte, Cabo Figalo, Dardanello, Acarnania, Thyrium, Stratus, Argos Acarnanicum, Agrinium, Pleuronarecens, Levcadia ins. Hod. Santa Maura, Cabo Ducato, Echinades Insulae, Ιόνιο πέλαγος, Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία, Αχαΐα, Χειμάρρα, Αντιγόνεια, Εκατόμπεδο, Φοινίκη, Ογχησμός, Πελαγονία, Κασσιώπη λιμάνι, Βουθρωτό, Κασσιωπαία-Κασσωπαία, Θεσπρωτία, Ελάτρεια-Ελάτρια, Ατιντάνες, Αντιτάνες, Ελλοπία, Χειμέριο ακρωτήριο, Δωδώνη, Πανδοσία, Φανάρι, Φαιακία-Κέρκυρα, Ερικούσες, Παξοί, Αντίπαξοι, Αχερουσία λίμνη, Δρύοπες, Άσσος, Καλαμάς, Κίχυρος-Εφύρα, Θύαμις, Κωκυτός, Τορώνη-Πάργα, Σύβοτα, Γλυκή, Αχέρων, Κόμαρος, Ελαία λιμάνι, Άμβρακος, Ασπαλάθια, Πρέβεζα, Νικόπολη, Αμβρακικός κόλπος, Αμβρακία-Άρτα, Ολπές-Ολπαί, Αμφιλοχία, Άργος Αμφιλοχικό, Άραχθος, Αχελώος, Ίναχος, Ανακτόριο, Άκτιο, Ακαρνανία, Θύρειο, Στράτος, Άργος Ακαρνανικό, Αγρίνιο, Πλευρών, Λευκάδα-Αγία Μαύρα, Εχινάδες νήσοι.

Πηγή: Hornius G, Accuratissima orbis delineatio, ed by J. Janssonius, 1654.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Epirus Pyrrhi Patria / Novantiqua Epirus

Περιγραφή: Χάρτης της Ηπείρου και της Αλβανίας.
Πλήρης τίτλος: Epirus Pyrrhi Patria / Novantiqua Epirus, quae hodie Albania. Amstelodami Apud I. Covens et C. Mortier.
Είδος: Χαλκογραφία επιχρωματισμένη Ύψος: 460 (536) Πλάτος: 533 (647) Χρονολογία: 1694 Καλλιτέχνης: Covens I. and Mortier C.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια:  Ionium Mare; Hod. Mare Mediterraneum, Phaeacia qui et Corcyra insula hod. Corfv, Ericusae Insulae, Paxae duce Insulae, Antipachsu, Sybotae tres Insulae, Canina, Macedoniae Pars, Chimaera, Chaonia, Caestria, Onchesmus portus hod. Orchimo, Cassiope portus, Buthrotum hod. Butrinto, Eliri, Albus Fl., Cassiopaea, Antigonia, Epirus, Thessaliae, Perrhaebia, Cassiope Dolopum, Dolopia, Atintanes qui Antitanes, Dryopes, Elatria hod. Elatria, Acherusia Palus, Thesprotia, Albus Flu., Buthoetum, Gomeniza, S. Nicolo, Tripolisci pop Chimerium vrbs et port, Hellopium, Dodona, Chimerium promont., Batiae, Hellopia, Dodona Flu., Perga, Pandosia, Pandosia Lacus, Fanaro, Velinqui, Aphidantes, Almena Aegestaei, Pyriphlegethon Flu., Calami, Cichyrus quae prius Ephyris, Thyamis prom. Hod Cabo nisto, Torone, Sybota Port hod Sivita, Cocytus Flu., Acheron Flu., Glycys Portus I. dulcis, Comarus Portus, Rhinaza hod Mimasan, Ancon, Assos, Ambracus, Velichi, Eleae Portus, Aspalathia, Prevesa, Nicopolis, Saxa Pharsalia, Dardanello Cabo Figalo, Ambracius qui et Anactorius Sinus hod Golfo de Latra, Amphilochia, Argos Amphilochicum, Arachtus Flu. hod Spagmagmuris, Evoria, Ambracia hod Larta, Olpae, Inachus Flu., Anactorium, Bonditium hod. Vodiza, Actium ete Acte, Coronto, Lampe, Thyrium, Paeanium, Argos Acarnanum, Agrinium, Stratus, Pleurona recens, Crocylea, Mutistratum, Stratium, Levcadia Ins. Sta. Maura, Leucas, Cabo Ducatu, Echinades Insulae, Ithaca Ins., Cephalenia Ins., Ιόνιο πέλαγος, Φαιακία, Κέρκυρα, Ερικούσες, Παξοί, Αντίπαξοι, Σύβοτα νησιά, Κανίνα, Μακεδονία, Χειμάρρα, Χαονία, Κεστρίνη (;), Ογχησμός, Κασσιώπη λιμάνι, Βουθρωτό, Κασσιωπαία-Κασσωπαία, Αντιγόνεια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Περραιβία, Κασσιώπη Δολοπών, Δολοπία, Ατιντάνες – Αντιτάνες, Δρύοπες, Ελάτρια-Ελάτρεια, Αχερουσία, Θεσπρωτία, Βουχέτιο, Ηγουμενίτσα, Άγιος Νικόλαος, Ελλοπία, Δωδώνη, Βατίαι-Βατίες, Πανδοσία, Φανάρι, Πυριφλεγέθων ποταμός, Κίχυρος-Εφύρα, Θύαμις-Καλαμάς, Τορώνη-Πάργα, Σύβοτα, Κωκυτός, Αχέρων-Αχέροντας, Γλυκή λιμάνι, Κόμαρος λιμάνι, Ρηνιάσσα, Άσσος, Άμβρακος, Βελίχι, Ελαία, Ασπαλάθια, Πρέβεζα, Νικόπολη, Αμβρακικός κόλπος, Ανακτορίου κόλπος και κόλπος της Άρτας, Αμφιλοχία, Άργος Αμφιλοχικό, Άραχθος ποταμός, Αμβρακία-Άρτα, Ολπαί-Ολπές, Ίναχος ποταμός, Ανακτόριο, Βόνιτσα, Άκτιο, Θύρειο, Άργος Ακαρνανικό, Αγρίνιο, Στράτος, Πλευρών-Πλευρώνα, Λευκάδα-Αγία Μαύρα, Εχινάδες νησιά, Ιθάκη, Κεφαλονιά.

Πηγή: Atlas nouveau (or Nieuwe Atlas), 1683-1761.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Narda

Περιγραφή: Τουρκικός χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας.
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη Ύψος: 636 (652) Πλάτος: 712 (726) Χρονολογία: 1900

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Ήπειρος

Περιγραφή:  Τουρκικός χάρτης του Βιλαετίου των Ιωαννίνων με εικονογραφήσεις από διάφορα μέρη (Πέντε Πηγάδια, Γέφυρες Καλογήρων, Πηγές Λούρου)
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη Ύψος: 1555 (1610) Πλάτος: 750 (785) Χρονολογία: 1896 C Καλλιτέχνης: Χαλίλ Ιμπραχίμ Αφέντη Εκδότης: Αυτοκρατορική Σχολή Πολεμικών Τεχνών.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Parga

Περιγραφή: Άποψη της Πάργας και του κάστρου της.
Είδος: 3χρωμη ακουατίντα Ύψος: 94 (155) Πλάτος: 167 (251) Χρονολογία: 1851 Καλλιτέχνης: Lear Edward Χαράκτης: Lear Edward Τυπογράφος: Hullmandel & Walton Εκδότης: Bentley Richard.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Parga, Πάργα.

Πηγή: Lear Edward, Journals of a Landscape painter in Albania, London, 1851, f.p. 372.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Suli

Περιγραφή: Τα όρη του Σουλίου και το κάστρο της Κιάφας.
Είδος: 3χρωμη ακουατίντα Ύψος: 168 (243) Πλάτος: 92 (147) Χρονολογία: 1851 Καλλιτέχνης: Lear Edward Χαράκτης: Lear Edward Τυπογράφος: Hulmandel & Walton Εκδότης: Bentley Richard
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Suli, Σούλι.

Πηγή: Lear Edward, Journals of a Landscape painter in Albania, London, 1851, f.p. 364.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Prevesa, on the gulf of Arta

Περιγραφή: Σκίτσο της Πρέβεζας βομβαρδισμένης από τους Έλληνες κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.
Πλήρης τίτλος: Prevesa, on the gulf of Arta, bombarded by the Greeks.
Είδος: Ύψος: 151 (210) Πλάτος: 209 (298) Χρονολογία: 1897 Καλλιτέχνης: Rose Captain
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Prevesa, Gulf of Arta, Πρέβεζα, Κόλπος της Άρτας (Αμβρακικός κόλπος). 

Πηγή: The Illustrated London News, April 24, 1897, p. 554.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Valley of the Suli

Περιγραφή: Η κοιλάδα του Σουλίου και το κάστρο της Κιάφας.
Πλήρης τίτλος: Valley of the Suli, the ancient Acheron. Albania.
Είδος: Ατσαλογραφία Ύψος: 125 (205) Πλάτος: 192 (272) Χρονολογία: 1840 C Καλλιτέχνης: Leitch W. L. Χαράκτης: Bentley J. C. Εκδότης: Fisher, Son & Co.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Suli, Acheron, Σούλι, Αχέρων-Αχέροντας.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

The Castle of Parga

Περιγραφή: Άποψη της Πάργας (το κάστρο και το νησάκι).
Πλήρης τίτλος: The Castle of Parga. Albania. Turkey in Europe.
Είδος: Ατσαλογραφία Ύψος: 125 (210) Πλάτος: 189 (269)  Χρονολογία: 1840 C Καλλιτέχνης: Leitch W. L. Χαράκτης: Tingle J. Εκδότης: Fisher, Son & Co.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Parga, Πάργα.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Το χωρίον Ζάλογγον Η Καμαρίνα

Περιγραφή: Άποψη του χωριού Καμαρίνα του  Ζάλογγου.
Είδος: Ύψος: 145 (386) Πλάτος: 200 (279)  Χρονολογία: 1882                        Καλλιτέχνης: Strassberger B.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Ζάλογγο.                                                             
Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Entrée dans le Golfe d’ Arta

Περιγραφή: Χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας και του Αμβρακικού κόλπου, στον οποίο σημειώνεται η είσοδος των ελληνικών πλοίων στον Αμβρακικό κόλπο τον Οκτώβριο του 1828 .
Πλήρης τίτλος: Entrée dans le Golfe d’ Arta des Chaloupes canonnieres grecques le 3 Octobre 1828 / The forcing of the straits of Prevesa by the Greek flotilla.
Είδος: Ύψος: 101 (149) Πλάτος: 167 (234) Χρονολογία: 1908
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Mer Ionienne, Bassin de Prevesa, Golfe d’ Arta, Ruines Nicopolis, Stade, Citadel, Pecheries, Ascension, Theatre d’ Apollon, Puits, Eglise, Mitica, Fontaine de Parusssi, Recifs, Port Vathi, Chantier de Construction, Fontaine, Fort de Venitiens, Cimetiere, Chateau, Prevesa, Batterie Nicolas, Cimetiere, Serail, Fort St. Georges, Fanal, Fort du Pantocrator, Pointe du Pantocrator, Punta, Tour, Pecheries, Restes d’ un Theatre, Stade, Puits, Ruines d’ Actium, Fort, Golf de Mavri, Ruines d’ Anactorium, St. Dimitri, St. Marc, La Mandona, Gaidoronisi, St. Georges, Port de Scaphide, Pecheries, Pointe Scaphide, Ιόνιο πέλαγος, Κόλπος της Άρτας (Αμβρακικός κόλπος), Νικόπολη, Στάδιο, Ανάληψη, Θέατρο Απόλλωνα, Μύτικας, πηγή-βρύση του Παρούσης, Βαθύ, οδικά έργα, κοιμητήριο-νεκροταφείο, οχύρωση Βενετική, Πρέβεζα, σεράι, Άγιος Γεώργιος-οχύρωση-κάστρο, φάρος, Παντοκράτορας-κάστρο, ακρωτήριο Παντοκράτορας, Πούντα-Άκτιο, Θέατρο, Στάδιο, Μαυρή, Ανακτόριο, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Μάρκος, Μαντόνα, Γαϊδουρονήσι, Άγιος Γεώργιος, Σκαφιδάκι. 

Πηγή:  Geographical Journal, 1908, p. 48.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

The ruins of Nicopolis in Epirus

Περιγραφή: Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της αρχαίας Νικόπολης με επιμέρους κατόψεις κάποιων μνημείων (Ωδείο, Θέατρο, Θέρμες, Νυμφαίο).
Πλήρης τίτλος: The ruins of Nicopolis in Epirus, reduced from drawings by T. L. Donaldson. Esqr.
Είδος: Ύψος: 206 (225) Πλάτος: 293 (315) Χρονολογία: 1835 Καλλιτέχνης: Donaldson T. L.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Nicopolis, Citadel, Sources of Water, Church in ruins, Odeium or Small Theatre, Great Gate, City walls serving also as an Aqueduct, Walls much ruined, remains of a water conduit, Piers of Aqueduct, Center of front of Baths, Baths, Aqueduct, Cistern, Great Gate and Reservoirs, Great Theatre, Road to Comarus lined on each side with Temples & Tombs, Νικόπολη, πηγές νερού, ερείπια εκκλησίας, Ωδείο ή Μικρό Θέατρο, Μεγάλη πύλη, τείχη, υδραγωγείο, Θέρμες-Λουτρά, Μεγάλο Θέατρο, δρόμος προς τον Κόμαρος.

Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume 1, part 2, 2003.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Baths

Περιγραφή: Κάτοψη των Βόρειων Θερμών της Νικόπολης.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 47 (225) Πλάτος: 81 (315) Χρονολογία: 1835 Καλλιτέχνης: Donaldson T. L.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Βόρειες Θέρμες. Baths, Anqueduct, Cistern, Θέρμες-Λουτρά, υδραγωγείο, δεξαμενή.

Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume 1, London 1835.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Great Theatre

Περιγραφή: Κάτοψη του Θεάτρου της Νικόπολης.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 71 (225) Πλάτος: 91 (315)  Χρονολογία: 1835 Καλλιτέχνης: Donaldson T. L.
Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume 1, London 1835.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Suli, with the adjoining Mountains

Περιγραφή: Χάρτης της περιοχής του Σουλίου.
Πλήρης τίτλος: Suli, with the adjoining Mountains and the Course of the Acheron, trough the Defile.
Είδος: Χαλκογραφία Ύψος: 135 (225) Πλάτος: 156 (315) Χρονολογία: 1836 Καλλιτέχνης: Leake William Martin Χαράκτης: Walker J & C. Εκδότης: Rodwell J.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Suli, Mt. Vutzi, Mt. Bogoritza, Road to Tervitzana and Ioannina, Tzingari, Mt. Kuglini, R. Tzingariotiko, Samoniva, Kiafa, Avariko, R. Lakiotiko (Acheron), Road to Luro, Mt. Bira or Trypa, A. Paraskevi, Mt. of Zavrukho, Klisura, Great Source, Church of Glyky, R. Frai or Fanaritiko, Mt. of Tzikurates, Hill of Thunderbolts, Castle of Kiafa, Kukia, A. Dhonato, Σούλι, Βογορίτσα, δρόμος προς Δερβίζιανα και Ιωάννινα, Σαμονίβα, Κιάφα, Αβαρίκος, Λιακιώτικος (Αχέρων-Αχέροντας) ποταμός, δρόμος προς Λούρος, Μπίρα ή Τρύπα, Αγία Παρασκευή, Κλεισούρα, Μεγάλη Πηγή, Εκκλησία στη Γλυκή, Φαναριώτικος ποταμός, Τσεκουράτες, Άγιος Δονάτος. 

Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume 1, part 2, 2003.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Θέατρον επιχειρήσεων Ηπείρου

Περιγραφή:  Χειρόγραφος χάρτης της Ηπείρου .
Είδος: Χειρόγραφο Ύψος: 396 Πλάτος: 293 Χρονολογία: 1910 C Καλλιτέχνης: Έλλην αξιωματικός
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Πρέβεζα, Ζάλογγον, Φιλιππιάδα, Άρτα, Ραδοβύζι, Πέτα, Βουλγαρέλι, Ξηροβούνι, Άραχθος π., Αχέρων π., Σούλι, Κωκυτός π., Λάκκα, Κορύλα, Γουμένιτσα-Ηγουμενίτσα, Πάργα, Θύαμις π., Ολίτσικα, Δωδώνη, Δρίσκο, Κατσανοχώρια, Μέτσοβο, Ιωάννινα, Σαγιάς-Σαγιάδα, Κέρκυρα νήσος, Βουθρωτόν, Στύλος, Τσαμαντάς, Χάνι Κακαβιάς, Κόνιτσα, Άγ. Σαράντα, Χειμάρα, Αργυρόκαστον, Νεμέρσκα, Πρεμετή, Αυλών, Τεπελένι, Βεράτι, Ν. Σάσων.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Prevyza

Περιγραφή: Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 70 (224) Πλάτος: 52 (140) Χρονολογία: 1835 Καλλιτέχνης: Leake William Martin Εκδότης: J. Rodwell
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Olive trees, Pt. Vathy, ruins, Prevyza, New Fortress, F.t S.t George, Ft. Pandokratora, C. Akri or Punta, Ft. Punta, Camp of Antony, C. Skali, Ελαιώνας, Βαθύ, ερείπια, Πρέβεζα, νέα οχύρωση, κάστρο Άγιος Αντρέας, Παντοκράτορας, Ακρωτήριο Άκρη ή Πούντα, οχυρό Πούντα, Στρατόπεδο Αντωνίου.  

Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume IV, London 1835, p. 42.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

No. 159. At Prevyza – from Nicopolis

Περιγραφή: Επιγραφή από την αρχαία Νικόπολη.
Είδος: Ύψος: 20 (224) Πλάτος: 50 (140) Χρονολογία: 1835 Καλλιτέχνης: Leake William Martin Χαράκτης: J. Netherclift Εκδότης: J. Rodwell
Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume III, London 1835, XXXIII.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Carte du golfe d’ Arta

Περιγραφή: Χάρτης του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής αυτού.
Πλήρης τίτλος: Carte du golfe d’ Arta golfe d’ Ambracie et de ses abords pour servir a l’ intelligence de la bataille d’ Actium
Είδος: Φωτογραφία Ύψος: 614 (700) Πλάτος: 783 (873) Χρονολογία: 1884 Καλλιτέχνης: Alary Calixte Χαράκτης: Sonnet I. Εκδότης: Societe de
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Geographie Kostrosikia (Καστροσυκιά), Pte Kostrosikia, Banc Ittisa, Riv. Kamerina (ποτάμι Καμαρίνα), Kanali (Κανάλι), Riv. Louro (ποτάμι Λούρος), Lac Zukalia (Τσουκαλιό), Zepeli, Mt. Mikalitza (Μιχαλίτσι), Theatre (θέατρο), Baie Komaros (κόλπος Κόμαρος), Monolithi (Μονολίθι), Palaeo Prevesa (Παλαιοπρέβεζα), Nicopolis (Νικόπολη), Pte. Rhamma (Ράμμα), Pte. Mytika (Μύτικας), Khario, Oliviers (ελαιώνας), Ste. Euphemia (αγία Ευθυμία), Pt. Vathi (Βαθύ), Prevesa (Πρέβεζα), Ft. Nice??, Ft. St. Giorgio (κάστρο άγιος Γεώργιος), Ft. Pantakratora (κάστρο Παντοκράτορας), Detroit de Prevesa, Pte. Skali (σκαλί), Ft. Punta (Πούντα), Actium (Άκτιο), Pte. Akri (Άκρη), Pre. d’ Actium, C. Skara, Golfe de Prevesa, Pt. Stefano (Στεφάνι), C. Skaphio (Σκαφιδάκι), Pte. Myrtavi (Μυρτάβι), Pte. Auleri, Mt. Salaghora (Σαλαώρα), Rade de Salaghora, Monre. Panaghia (Μοναστήρι Παναγίας), Lac Logaru (Λογαρού), Phido Kastro (Φιδόκαστρο), Embracus (Άμβρακος), Pte Pothanie, Is. Korako (Κόρακας νησί), I. Vouvalos (Βούβαλος-Βουβάλα νησί), Pte. Palmatero, Golfe d’ Ambracie (Αμβρακικός κόλπος), Golfe d’ Arta (κόλπος της Άρτας), Riv. Arta (ποτάμι Άρτα-Άραχθος), Komano (Κομένο), Port Koprina (Κόπραινα), Pte. Araklo, Baie Minidi (Μενίδι), Pte. Louro (Ακρωτήριο Λούρος), Paleo Pyrgo (Ruines) (Παλαιόπυργος), Idomene (Ιδομενή), Collines, C. Liniko, Makrinoro (Μακρυνόρος), Serakia, Metropolis (Μητρόπολη), Lac Dataphorno, Arapi, Olpae (Ολπές-Ολπαί), S. Nikolo (Άγιος Νικόλαος), Vlika, Plaine de Vlika, Baie Armyro (Αρμυρός), Pte. Armyro, Baie Kervasara, Pte. Phano, Ruines d’ Argos, Argos Amphilochique (Άργος Αμφιλοχικό), Kervasara (Καρβασαράς-Αμφιλοχία), Crenoe, Kordovisa, Pte. Makriamiti (ακρωτήριο Μακριά Μύτη), Be. Loutraki, Loutraki (Λουτράκι), Dogana, Limnaea, Thyreum (Θύρειο), Be. Balim, Echinus (Ruines) (Έχινος), Pte. Kaliki (Χαλίκι ακρωτήριο), Be. Ruga, Lac Ruga, Pte. Volimi, C. Cheladha (Γελάδα), Baie Vonitza, C. Panaghia (Παναγιά ακρωτήριο), I. Kephalo (Κέφαλος), Pt. St. Marea, St. Petros (Άγιος Πέτρος), Anactorium (Ανακτόριο), Konidari (Κονιδάρι), Vonitza (Βόνιτσα), Heraclea (Ηράκλεια), Acarnanie (Ακαρνανία), Lac Voulkaria (λίμνη Βουλκαριά), Myrtuntium, Zaverda (Ζαβέρδα), Solium (Σόλιο), Paloerus (Πάλαιρος), Dioryetus, Piratia (Περατιά), Plaia (Πλαγιά), Port St. Nicolo (λιμάνι άγιος Νικόλαος), Baie Demata (κόλπος Δέματα), Sta. Maura (Αγία Μαύρα), Leucade (Λευκάδα), Neritus.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

The Gulf of Arta, and Prevesa

Περιγραφή: Χάρτης του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής αυτού.
Πλήρης τίτλος: The Gulf of Arta, and Prevesa strait Surveyed by Lieutt. E. I. Cooling in H. M. S. Mastiff. 1830.
Είδος: Φωτογραφία Ύψος: 680 (720) Πλάτος: 889 (925) Χρονολογία: 1864 Χαράκτης: Walker J. & C. Εκδότης: Hydrographical Office St. Thomaso Pt.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Castel Riniassa, Acropolis Cassope, Kamarina, Kastrosikia, Agriapidia, Dogana, Ittisa Reefs, Gomaros Bay, Kanali, Monolithi Rock Appearance of Ancient Mole, Ancient Aqueduct, Mikhalitzi Hill, R. Louro, Zepeli, Lavouna, Rogous village, Ruins of Charadra, Vingla, Lake Zukalia, Gulf of Arta or Ambracia, Ruins of Nicopolis now called Paleo Prevesa, Theatre, Stadium, Baths, Antient Canal, Mazoma Lagoon fullof fish, Rhamma spit, Pyrgo Ptit., Analipsis, Odeum, Temple, Antient P. Comaro, Mytika, Mytika Bluff, Petalla Shoal, Olive Woods, Skaloma, Fort Pantokratora.

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Preveza

Περιγραφή: Χάρτης του Νομού Πρέβεζας, της Λευκάδας και της Ακαρνανίας.
Είδος: Λιθογραφία 9γχρωμη Ύψος: 474 (640) Πλάτος: 725 (885) Χρονολογία: 1944 Εκδότης: 512 Fd. Survey Coy.
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: R.E. Astakou (Dragomesti Bay) (Αστακός-Δραγομεστός), N. Kastos (Ν. Καστός), N. Kalamos (Ν. Κάλαμος), N. Meganisi (Μεγανήσι), N. Arkoudhi (Ν. Αρκούδι), N. Levkas (Λευκάδα), Mitikas (Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας), Kandhila (Κανδήλα), Kravareika (Κραβαρέικα), Kolpos Zaverdas (Κόλπος Ζαβέρδας), Palairos (Πάλαιρος), Katouna (Κατούνα), L. Amvrakia (Λίμνη Αμβρακία), Amfilokhia (Αμφιλοχία), Orm. Karvasara (Καρβασαράς), Kolpos Loutrakiou, Loutraki (Λουτράκι), Akr. Makriamiti (Ακρωτήρι Μακριά Μύτη), Akr. Khaliki (Ακρωτήρι Χαλίκι), Akr. Volimi (Ακρωτήρι Βολίμι), Akr. Ayeladha (Ακρωτήρι Γελάδα), Paliambela (Παλιάμπελα), Monastiraki (Μοναστηράκι), Vonitsa (Βόνιτσα), Nea Kamarina (Νέα Καμαρίνα), Ay. Nikolaos (Άγιος Νικόλαος), L. Voulkaria (λίμνη Βουλκαριά), Akr. Panayia (ακρωτήριο Παναγιά), N. Kefalos (Ν. Κέφαλος), Akr. Skilla (ακρωτήρι Σκύλα), Stenon Prevezis (Στενό Πρεβέζης), Aktion (Άκτιο), Akr. Akri (Ακρωτήρι Άκρη), Preveza (Πρέβεζα), Pandokrator (Παντοκράτορας), Akr. Mitika (Ακρωτήριο Μύτικας), Mitikas (Μύτικας), Akr. Laskara (Ακρωτήρι Λασκάρα), Akr. Mirtavi (Ακρωτήρι Μυρτάβι), Ay. Thomas (Άγιος Θωμάς), Ay. Trias (Αγία Τριάδα), Smirtoula (Σμυρτούλα), Gomaros Bay (Κόμαρος κόλπος), Ormos Salaoros (όρμος Σαλαώρας), Mikhalitsi (Μιχαλίτσι), Kanalia (Κανάλι), Sinopi (Σινώπη), Sampsous (Σαμψούντα), Louros p. (Λούρος ποταμός), Strongili (Στρογγυλή), Vigla (Βίγλα), Limnothalassa Tsoukalio (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό), Salaora (Σαλαώρα), Logaros (Λογαρύ), N. Kaimakia (Ν. Καϊμάκια), Koronopoulo (Κορονόπουλο), N. Vouvalos (Βούβαλος), N. Ay. Antonios (Ν. Άγιος Αντώνιος), Amvrakikos Kolpos (Αμβρακικός κόλπος), Kommeno (Κομένο), Kopraina (Κόπραινα), Menidi (Μενίδι), Neokhorion (Νεοχώρι Άρτας), Arakhthos (Άραχθος), Loutrotopos (Λουτρότοπος), Sikies (Συκιές), Pakhikalamos (Παχυκάλαμος), Akropotamia (Ακροποταμιά), Komboti (Κομπότι), Neokhoraki (Νεοχωράκι), Arta (Άρτα), Peta (Πέτα), Vlakherna (Βλαχέρνα), Gramenitsa (Γραμενίτσα), Eleousa (Ελεούσα), Kostakioi (Κωστακιοί), Ay. Paraskevi (Αγία Παρασκευή), Kolomodhia, Psathotopi (Ψαθοτόπι), Apomero (Απόμερο), Mitikas (Μύτικας), Psaradhes (Ψαράδες), Aneza (Ανέζα), Gavria, Polidroson (Πολύδροσο), Rakhi (Ράχη), Kolovatais, Plisioi (Πλησιοί), Kirkizates (Κιρκιζάτες), Khalkiadhes (Χαλκιάδες), Kalamies (Καλαμιές), Nea Kerasous (Νέα Κερασούντα), Ay. Spyridon (Άγιος Σπυρίδωνας), Petra (Πέτρα), Stefani (Στεφάνη), Elevtherokhorion (Ελευθεροχώριον), Nea Filippias (Νέα Φιλιππιάδα), Kambi (Καμπή), Pal. Filippias (Παλαιά Φιλιππιάδα), Pandanasssa (Παντάνασσα), Ammotopos (Αμμότοπος), Dhriodito (Δρυόφυτο), Yimnotopos (Γυμνότοπος), Miliana (Μιλιανά), Gorgomilos (Γοργόμυλος), Tsangaropoulon (Τσαγκαρόπουλο), Klisoura (Κλεισούρα), Anoyion (Ανώγι), Terrovon (Τέροβο), Varlaam (Βαρλάμ), Khani Tirovou (Χάνι Τερόβου), Mousiotitsa (Μουσιωτίτσα), Kouklesi (Κουκλέσι), Voulista Panayia (Βούλιστα Παναγιά), Kerasson (Κερασσώνας), Papadhates (Παπαδάτες), Nikolitsi (Νικολίτσι), Assos (Άσσος), Polistafilon (Πολυστάφυλλο), Meliana (Μελιανά), Skiadha (Σκιαδά), Elia, Galatas (Γαλατάς), Rizovouni (Ριζοβούνι), Thesprotikon (Θεσπρωτικό), Krania (Κρανιά), Ano Kotsanopoulon (Άνω Κοτσανόπουλο), Kalivia (Καλύβια), Kato Kotsanopoulon (Κάτω Κοτσανόπουλο), Louron (Λούρος), Arkhangelos (Αρχάγγελος), Kastrosikia (Καστροσυκιά), Akr. Kastrosikia (Ακρωτήρι Καστροσυκιά), Mega Dhendron (Μεγαδένδρο), kamarina (Καμαρίνα), Mirsini (Μυρσίνη), Rizo (Ριζά), Kriopiyi (Κρυοπηγή), Polivrison (Πολύβρυσο), Palioroforon (Παλαιορόφορος-Παλιορόφορος), Khimadio (Χειμαδιό), Liyia (Λυγιά), Vrakhos (Βράχος), Loutsa (Λούτσα), Koukouli (Κουκούλι), Aidonia (Αϊδονιά), Kato Dhespotikon (Κάτω Δεσποτικό), Ano Dhespotikon (Άνω Δεσποτικό), Anorrakhi (Ανω Ράχη), Velanidhia (Βαλανιδούσα), Tsouknidha (Τσουκνίδα), Skepastos (Σκεπαστό), Kanallakion (Καναλάκι), Narkissos (Νάρκισσος), Kato Skafidhoti (Κάτω Σκαφιδωτή), Vrisoula (Βρυσούλα), Akherousia (Αχερουσία), Muzakeika (Μουζακέϊκα), Klisoura (Κλεισούρα), Ano Skafidhoti (Άνω Σκαφιδωτή), Vouvopotamos (Βουβοπόταμος), Trikastron (Τρίκαστρο), Serzaiana (Σερζιανά), Remmatia (Ρεμματιά), Tourkopaloukon (Τουρκοπάλουκο), Koron (Κορώνη), Koronopoulon (Κορονόπουλο), Stavrokhori (Σταυροχώρι), Kastrion (Καστρί), Mesopotamon (Μεσοπόταμος), Orm. Keretza (όρμος Κερέντζας), Akheron (Αχέρων-Αχέροντας), Orm. Fanari (όρμος Φανάρι), Ammoudhia (Αμμουδιά), Themelon (Θέμελο), Orm. Ay. Ioannou (όρμος Αγίου Ιωάννου), Ay. Kiriaki (Αγία Κυριακή), Morfi (Μόρφη), Parga (Πάργα), Anthousa (Ανθούσα), Elevtherion (Ελευθέριον), Ayia (Αγιά), Akr. Trofall, Katavothra (Καταβόθρα), Karvounari (Καρβουνάρι), Kokkitos (Κωκκυτός), Paramithia (Παραμυθιά), Veliani (Βέλιανη), Prodromi (Προδρόμι), Perdhika (Πέρδικα), Kefalari (Κεφαλάρι), Mourtos (Μούρτος), N. Sivota (Ν. Σύβοτα), N. Ay. Nikolaos (Ν. Άγιος Νικόλαος), N. Khironisi (Ν. Χοιρονήσι), Orm. Platarias (όρμος Πλαταριάς), Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα), N. Kerkira (Corfou) (Κέρκυρα), N. Paxoi (Παξοί), N. Antipaxoi (Αντίπαξοι).

Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Prevyza

Περιγραφή: Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής της Πρέβεζας.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 70 (224) Πλάτος: 52 (140) Χρονολογία: 1835 Καλλιτέχνης: Leake William Martin Εκδότης: J. Rodwell
Αναγραφόμενα Τοπωνύμια: Olive trees, Pt. Vathy, ruins, Prevyza, New Fortress, F.t S.t George, Ft. Pandokratora, C. Akri or Punta, Ft. Punta, Camp of Antony, C. Skali, Ελαιώνας, Βαθύ, ερείπια, Πρέβεζα, νέα οχύρωση, κάστρο Άγιος Αντρέας, Παντοκράτορας, Ακρωτήριο Άκρη ή Πούντα, οχυρό Πούντα, Στρατόπεδο Αντωνίου.

Πηγή: Leake William Martin, Travels in Northern Greece, volume IV, London 1835, p. 42.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

 

 

Πρεβέζης – Prevesa

Περιγραφή: Γυναικεία ενδυμασία περιοχής Πρεβέζης. 
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη Ύψος: 351 Πλάτος: 253 Χρονολογία: 1941 Καλλιτέχνης: Ταρσούλη Αθηνά Χαράκτης: Γραμματόπουλος Κώστας
Πηγή: Ταρσούλη Αθηνά, Ελληνικές Φορεσιές – Costumes Grecs, Αθήνα 1941, Νο 32.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Σουλίου – Souli

Περιγραφή: Γυναικεία ενδυμασία περιοχής Σουλίου. 
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη Ύψος: 351 Πλάτος: 253 Χρονολογία: 1941 Καλλιτέχνης: Ταρσούλη Αθηνά Χαράκτης: Γραμματόπουλος Κώστας
Πηγή: Ταρσούλη Αθηνά, Ελληνικές Φορεσιές – Costumes Grecs, Αθήνα 1941, Νο 33.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Nikopolis. / The Graeco-Turkish war

Περιγραφή: Τμήμα του Νυμφαίου της αρχαίας Νικόπολης. 
Πλήρης τίτλος: Nikopolis. / The Graeco-Turkish war: views in Janina. From photograph by Mr. O. F. Waterfield.
Είδος: Λιθογραφία Ύψος: 127 (401) Πλάτος: 123 (294) Χρονολογία: 1897 Καλλιτέχνης: Waterfield O. F. Χαράκτης: Hentschel C.
Πηγή: The Illustrated London News, May 8, 1897, p. 636.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα

Parga

Περιγραφή: Άποψη του κάστρου της Πάργας. 
Είδος: Λιθογραφία έγχρωμη Ύψος: 232 (365) Πλάτος: 333 (519) Χρονολογία: 1855 Καλλιτέχνης: Beresford George D. Εκδότης: Day and Son
Πηγή: Beresford George de la poer, Twelve Sketches in double-tinted lithographs of scenes in southern Albania, London, 1855.
Προέλευση: Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», Πρέβεζα