Καιρός

2η συνάντηση για την υλοποίηση του προγράμματος “Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση & Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΡΕΒΕΖΑ, Λ. Ειρήνης 65, 48100
ΠΛΗΡΟΦ. : Σπ. Κονταξή
ΤΗΛΕΦ. : 26820 24768
FAX : 26820 29229
e-mail : s.kontxi@php.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Στην Πρέβεζα (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου 2ος Όροφος) στις 19/3/2019 θα πραγματοποιηθεί η 2η συνάντηση για την υλοποίηση του προγράμματος “Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση & Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου” που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020.

Ε.Π.

 Ο  προϊστάμενος  ΔΑΟΚ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ