Καιρός

Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΨΟ227Λ9-ΓΘΒ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ