Η 30/9/2020 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση (de minimis) των Αλιέων

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο:26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση του είχε η υπηρεσία μας από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας   ότι 30/9/2020 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση (de minimis). Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες για τυχόν αλλαγές ή και διορθώσεις στις υποβληθείσες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στην αίτηση που έχει υποβληθεί, θα πρέπει να σταλεί υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη με το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική με e-mail)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

210 928 71 35
210 92871 36
ή στα email: aergolavou@minagric .gr    και  syg107@minagric.gr

ΕΠ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ