Καιρός

Τρία ακόμη έργα ζωτικής σημασίας, της τάξης των 10 περίπου εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Δελτίο Τύπου

Στράτος Ιωάννου: Τρία ακόμη έργα ζωτικής σημασίας, της τάξης των 10 περίπου εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

 

Το πρώτο έργο αφορά τη «Βελτίωση και εκσυγχρονισμό αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», το οποίο έχει προϋπολογισμό 2.887.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014 – 2020”.

Το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα σήμερα εξυπηρετεί 35 αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και μη) και μικρά σκάφη αναψυχής τη θερινή περίοδο και έχει μικρή δυνατότητα εξυπηρέτησης. Μετά την υλοποίηση του έργου η  νέα ενδεικτική δυναμικότητα του καταφυγίου θα ανέλθει σε 97 σκάφη, αλιευτικά και αναψυχής.

Συγκεκριμένα τα έργα που θα γίνουν αφορούν στην:

Α) Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου και κατασκευή προφυλακτήριου τοιχίου.

Β) Επέκταση προσήνεμου μόλου

Γ) Επέκταση & ανακατασκευή υπήνεμου μόλου.

Δ) Κατασκευή «ξύλινης πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών.

Ε) Κατασκευή κλίνης ανέλκυσης/καθέλκυσης μικρών σκαφών κοντά στη ρίζα του υπήνεμου
μόλου

ΣΤ) Λοιπές εργασίες δικτύων και εξοπλισμός (Υδροδότηση – ηλεκτροδότηση σκαφώνΕξοπλισμός πρόσδεσης σκαφών (κρίκοι δέστρες, κ.λπ.))

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η ένταξη του εν λόγω έργου είναι αποτέλεσμα των μελετών ωρίμανσης που έχει υλοποιήσει η ΠΕ Πρέβεζας. Αντίστοιχα η ΠΕ Πρέβεζας υλοποιεί μελέτες για τη νομιμοποίηση και εκσυγχρονισμό και των υπόλοιπων αλιευτικών καταφυγίων αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα για τα αλιευτικά καταφύγια Βάλτου, Κερέτζας, Λυγιάς, Αμμουδιάς και Καστροσυκιάς προκειμένου να ενταχθούν και αυτά σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

 

Το δεύτερο έργο αφορά την «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.149.000,00€ το οποίο επίσης θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014 – 2020” και θα υλοποιηθεί με Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου με το Δήμο Πρέβεζας.

Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων εργασιών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας, (συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του χαμάμ του Αλή Πασά), και την αναγκαία επέκταση του, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος Πρέβεζας, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές βάση του ΦΕΚ 603Β΄22/02/2018 και  να αποδοθεί προς χρήση μια σύγχρονη μονάδα ιαματικής θεραπείας.

Το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή μας.

 

Τέλος, το τρίτο έργο αφορά «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 5.160.672,72€ και θα χρηματοδοτηθεί από το μηχανισμό ELENA – European Local EΝergy Assistance (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα), ένα εργαλείο παροχής τεχνικής βοήθειας που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην κινητοποίηση πόρων για δράσεις αειφόρου ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση και εν γένει επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων τους, προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Έργου αφορούν ιδίως:

στην αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισµού, στην κατηγοριοποίηση των οδών, στον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του ηλεκτρολογικού δικτύου στον επανασχεδιασμό του οδοφωτισμού σε σημεία του δικτύου όπου κρίνεται ανεπαρκής,
στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων παρωχημένης τεχνολογίας από αντίστοιχα νέας, με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
στην εγκατάσταση εξοπλισμού παροχής αντικεραυνικής προστασίας στους υψηλούς ιστούς (εφόσον προβλέπεται από την αντίστοιχη μελέτη),
στη διεξαγωγή µετρήσεων φωτισμού για την πιστοποίηση της ποιότητας φωτισµού ανά κατηγορία οδού,
στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου και των υποδομών του
στη διαρκή τεχνική διαχείριση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου οδοφωτισμού και των υποδομών του, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (προδιαγραφές αποτελέσματος), τα υφιστάμενα Πρότυπα απόδοσης και την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και
στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης (ενσύρματης ή ασύρματης) και ελέγχου της λειτουργίας του.
Στην εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών δικτύωσης για «Έξυπνες Πόλεις»
Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πρέβεζας κος Στράτος Ιωάννου δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, καθώς τρία ακόμη μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ζωτικής σημασίας θα υλοποιηθούν στο Νομό μας. Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Π.Ε Πρέβεζας έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί αναπτυξιακά έργα μακράς πνοής τα οποία ωφελούν και θα ωφελήσουν τους πολίτες του Νομού μας, αλλά και έργα τα οποία αφήνουν το στίγμα τους στην ποιότητα ζωής του πολίτη. Μέριμνα μας είναι η ανάπτυξη του τόπου μας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να το πετύχουμε αυτό και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη».