Ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό στη Δ. Ε. Φαναρίου στις 21/3/2020

Η προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό στη Δ. Ε. Φαναρίου στις 21/3/2020 έχει λήξει.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται με την απόφαση υπ’ αριθμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011), έληξε την 18/5.
Η επιτροπή δεν θα εξετάσει τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.
Οι αριθμοί πρωτοκόλλων των εμπρόθεσμων αιτήσεων θα δοθούν από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών στο www.preveza.gr

Η επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών