8ο Φεστιβάλ «Γυμναστική για όλους»

Ακολουθεί η ανακοίνωση του 8ου Φεστιβάλ Γυμναστικής

Ανακοίνωση για φεστιβαλ 2020
.

Ακολουθεί η αφίσα του 8ου Φεστιβάλ Γυμναστικής