Καιρός

ΑΛΙΕΙΑ και ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : ΗΡ. ΝΟΥΣΙΑΣ
E-mail: napr-kth@otenet.gr
Τηλ. : 2682024752
Fax: 2682024752

Πρέβεζα : 8/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 2689

ΘΕΜΑ : ΑΛΙΕΙΑ και ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ζώνες παραγωγής δίθυρων μαλακίων του Αμβρακικού κόλπου της Π. Ε. Πρέβεζας και συγκεκριμένα οι ζώνες ΜΑΖΩΜΑ , ΣΟΓΩΝΟ και ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ υπάγονται στην υγειονομική κατηγορία Β.
Επιπλέον μόνον η ζώνη ΜΑΖΩΜΑ είναι σε λειτουργία.

Ως εκ τούτου, (και ιδιαίτερα την περίοδο της Σαρακοστής):

Όλες οι ποσότητες οστρακοειδών από ελεύθερη αλιεία ή καλλιέργεια που προέρχονται από την επιτρεπόμενη ζώνη παραγωγής ΜΑΖΩΜΑ θα πρέπει να διακινούνται μόνο μέσω εγκεκριμένων Κέντρων Αποστολής και Καθαρισμού , όπου μετά την Εξυγίανση τους θα μπορούν να διατίθενται συσκευασμένα στην Αγορά.
Κάθε καλλιεργητής ή αλιέας οστρακοειδών θα πρέπει να εφοδιαστεί από την Υπηρεσία μας με θεωρημένο Βιβλίο Εγγράφων Καταγραφής όπου θα καταγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες οστρακοειδών.
Ο λιανοπωλητής θα πρέπει να φυλάσσει επί τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την κατάτμηση του περιεχομένου, την ετικέτα που είναι επικολλημένη στη συσκευασία των οστρακοειδών, τα οποία δεν είναι συσκευασμένα σε πακέτα μεγέθους ατομικής κατανάλωσης.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝ. ΑΥΓΕΡΗΣ