Καιρός

ΑΛΙΕΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : ΗΡ.Νούσιας                                          
E-mail: napr-kth@otenet.gr
Τηλ. : 26820 24752                                                                      
Fax: 2682028175
Πρέβεζα : 01/03/2019

Αριθ. Πρωτ. : 27760/1971

 

ΘΕΜΑ: ΑΛΙΕΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σας ενημερώνουμε (ιδιαίτερα εν όψει Σαρακοστής) ότι η μόνη ανοιχτή ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων  του Αμβρακικού  κόλπου  είναι το MAZΩMA , που ανήκει στην  Β υγειονομική κατηγορία .

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία:

  1. Κάθε καλλιεργητής ή αλιέας οστρακοειδών θα πρέπει να εφοδιαστεί από την Υπηρεσία μας θεωρημένο βιβλίο  Εγγράφων Καταγραφής όπου θα καταγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες οστρακοειδών.
  2. Όλες οι ποσότητες οστρακοειδών από ελεύθερη αλιεία ή καλλιέργεια, θα πρέπει να διακινούνται μόνο μέσω εγκεκριμένων Κέντρων Αποστολής και Καθαρισμού ,  όπου μετά την Εξυγίανσή τους θα μπορούν να διατίθενται  συσκευασμένα στην αγορά.
  3. Ο λιανοπωλητής θα πρέπει να φυλάσσει επί τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την κατάτμηση του περιεχομένου, την ετικέτα που είναι επικολλημένη στη συσκευασία οστρακοειδών, τα οποία δεν είναι συσκευασμένα σε πακέτα μεγέθους ατομικής κατανάλωσης

 

Ο   ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ