Καιρός

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ 11.3.2016 Αρ. Πρωτ.: 2874
ταχ. δ/νση: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 65
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
τηλ: 2682022307
fax: 2682029229
πληρ.: κα. Σ. ΚΟΝΤΑΞΗ -κο Γ. ΚΟΥΜΠΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.(ΕΕ) 1308/2013 (άρθρο 46) που αφορά το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»,και στόχο εχει :

την ποιοτική αναβάθμιση του αμπελουργικού δυναμικού
την εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
την εισαγωγή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Και με όσα ισχύουν από την εφαρμογή της αριθμ 3714/110476/4-9-2014 Υπουργικής Απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν, στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, από την 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου 2016 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα για την περίοδο 2016-2017, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ και στους κ. Σ. ΚΟΝΤΑΞΗ & Γ. ΚΟΥΜΠΗ ή στο τηλέφωνο 2682027774.

O ANAΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ