Καιρός

Ανάκληση Αδειών Αλίευσης Ξιφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ 26820-26983
                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι:

Απαγορεύεται η αλιεία Ξιφία:

1) από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 201 6 στα χωρικά και διεθνή ύδατα.

2) Από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 μόνο στα χωρικά ύδατα.

Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία Μεσογείου σε περιόδους που υπάρχει χρονική απαγόρευση ως ανωτέρω.

Για τον μήνα Δεκέμβριο επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία μόνο εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Οκτωβρίου 2016 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αποδεδειγμένα αλιευθεί μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983