ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου:<<Συντήρηση-σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.Πρέβεζας>>, πρ/σμού :689.003,41 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΣΕ ΥΠ ΥΠΟΔΟΜΩΝ