Καιρός

Ανακοίνωση Αλιείας: Λήγει η προθεσμία υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ: 26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4647/16-12-2019 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας»  ενημερώνουμε τους αλιείς του Νομού μας  ότι: Για τα σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων που δεν ανανεώθηκε η άδειά τους το τελευταίο τρίμηνο του 2019, λήγει η προθεσμία υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019 (καταχώρηση μηνιαίας παραγωγής αλιευμάτων στο ΟΣΠΑ) στις 15-3-2020.

Ο  Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ