Καιρός

Ανακοίνωση για Αλιείς: Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο:26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι σύμφωνα με την αριθμ. 3345/8-12-2017 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στα μέτρα: 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2010 μέχρι 28-2-2018 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186)