Ανακοίνωση αποτελεσμάτων που αφορούν στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 της Π.Ε. Πρέβεζας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας:

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας Διοριστέων:

Πίνακας Διοριστέων

Πίνακας Απορριπτέων:

Πίνακας Απορριπτέων

Ενστάσεις:

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ