ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟ-ΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ»

Ανακοίνωση κλήρωσης