ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας” Υποέργου: “Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΣΕ ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ