ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ 5ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝ ΚΛΗΡ ΜΗΜΕΔ ΣΕ ΥΠ.ΥΠΟΔΟM-09-10-2019

ΑΝΑΚΟΙΝ ΚΛΗΡ ΜΗΜΕΔ ΣΕ ΥΠ.ΥΠΟΔΟM-09-10-2019