Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης του έργου: “Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας”

ΑΝΑΚΟΙΝ ΚΛΗΡ ΜΗΜΕΔ ΣΕ ΥΠ.ΥΠΟΔΟM-09-10-2019