Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε. Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ Ε. Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης του προγράμματος ΤΕΒΑ, ενημερώνει τους πολίτες της ότι ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι προσωρινοί πίνακες αποτελέσματων για την ένταξη των ωφελούμενων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στους Δήμους Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας καθώς και στα κάτωθι συνημμένα αρχεία. Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με την ένδειξη “εγκεκριμένη – απορριφθείσα”, καθώς δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων του πίνακα ωφελούμενων.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση και οι αιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν από το σύστημα, έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της και έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ξεκινώντας δηλαδή από την Τρίτη 20/10/2015 και θα αξιολογηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (για πληροφορίες κ. Παπαγιάννη Ιωάννα, τηλ: 210 210734 και Τιτοπούλου Γεωργία, τηλ:210 2120743).

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων:

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: από Τρίτη 20/10/2015 έως και Δευτέρα 26/10/2015 σε εργάσιμες ημέρες (εκτός Σάββατο και Κυριακή).

Η ένσταση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, προσκομίζοντας απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών με τα οποία θα αιτιολογείται ειδικώς το περιεχόμενο της ένστασης.

Διευθύνσεις υπηρεσιών για πληροφόρηση και υποβολή ενστάσεων: Ενστάσεις θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες και τους αρμόδιους πιστοποιημένους Κοινωνικούς Εταίρους (όπως παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα), ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

26820 89006

Β’ ΜΠΑΛΚΟΥ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

26833 60641

ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

26843 60312

ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ 29

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

26820 25906

ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 101 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΙΝΣΤΟΤΟΥΤΟ “PROLEPSIS”

210 6255700 εσωτ.116

ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

26820 25595

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 9 ΠΡΕΒΕΖΑ