Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π.Ε Πρέβεζας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022

ΡΚΩΑ7Λ9-Θ4Ζ

Για να κάνετε λήψη της αίτησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16-3-23

Πρόσφατα

Καιρός