ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πρέβεζα, 09 / 03 / 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                           Αριθμ. Πρωτ: 2705
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Πρέβεζα

Πληροφορίες: Αθ. Κεσσίση – Θ. Σταυροπούλου

Τηλέφωνο: 2682-23897

FAX: 2682-29 229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε την λειτουργία, για το έτος 2016, των παιδικών κατασκηνώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων, που βρίσκονται στο Σούνιο Αττικής. Η διαμονή των παιδιών θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων μετακίνησης από τον τόπο διαμονής τους μέχρι την Αθήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη χώρα καθώς και των υπαλλήλων του Υπ.Α.Α.Τ. (Κεντρικές & Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και των Δ.Α.Ο.Κ. των Αιρετών Περιφερειών, ηλικίας 7-15 χρόνων.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:
1) Από 21 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου
2) Από 10 Ιουλίου μέχρι 26 Ιουλίου
3) Από 28 Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας, μέχρι 09/06 (για α’ περ.), 30/06 (για β’ περ.) και 18/07 (για γ’ περ.).

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26820-23897, κα Θ. Σταυροπούλου και κα Αθ. Κεσσίση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση και τα υποδείγματα των αιτήσεων θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ