Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΑΔΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΔ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_2021_ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΔ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_2021_ΙΔΙΩΤΕΣ