Καιρός

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΟΥΙΑΤΡΙΚΗΣ 15-11-2023