Καιρός

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις: α) Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Ανακοίνωση 2