Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού

ANAKOIΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023