Καιρός

Ανακοίνωση σχ. με Απαγόρευση Αλιεία Ξιφία

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ 26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους αλιείς του Νομού μας, ότι σύμφωνα με την αριθμ. 3265/160504/7-12-2018 Υπουργική Απόφαση απαγορεύεται έως 31-12-2018

η χρήση του αλιευτικού εργαλείου παρασυρόμενα παραγάδια αφρού (LLD), για στοχευμένη αλιεία ξιφία Μεσογείου ( Xiphias gladius-SWO ) και η εκφόρτωση αυτού, από σκάφη ελληνικής σημαίας.

Για τους παραβάτες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ 420/1970 (Α΄27) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983&60952

ΕΠ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ