Καιρός

Ανακοίνωση σχετικά με πλημμύρες και κατολισθήσεις που συνέβησαν σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/925/Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια,από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015
και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε τη πλήρη απόφαση για Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/925/Α325 ΕΔΩ

doc_plim2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια,από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

Διαβάστε τη πλήρη απόφαση για Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325 ΕΔΩ

doc_plim1