Καιρός

Ανακοίνωση σχετικά με την 1η Πρόσκληση για τις δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρέβεζα: 6-3-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 27380/2474

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα:Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

Διεύθυνση:Λ. Ειρήνης 65
Προς
Ταχ. Κωδ.:48100 Πρέβεζα

Π.Δ.
Πληροφορίες

:

Β. Ντερμάρης – Θ. Σταυροπούλου

Τηλ.:2682023897

Fax:2682029229

Ηλ. Ταχυδρομείο:v.ntermaris@php.gov.gr

Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με την 1η Πρόσκληση για τις δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή φακέλων για το μέτρο Μέτρο 4.1: Στήριξη σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα παρέχεται στήριξη για:

– Επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, αποπεράτωσης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Δράση 4.1.1).

– Επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος (Δράση 4.1.3).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στήριξης έως 2/4/2018. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Αναλυτικά η πρόσκληση στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr κ.α.

Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Ι. Αυγέρης

Π.Δ.

– Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας (υπόψη κ. Κ. Ακρίβου), Σπηλιάδου 8, ΤΚ 48100, Πρέβεζα (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. και στα τοπικά ΜΜΕ).

– Προσωπικό της Υπηρεσίας μας.