Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (Αρ.Πρωτ.: 64880/4817/26-04-2023), ΑΔΑ: 6ΖΗΜ7Λ9-ΕΞΙ, για την πρόσληψη Τομεαρχών Δακοκτονίας , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2023 στην Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (Αρ.Πρωτ.: 64880/4817/26-04-2023), ΑΔΑ: 6ΖΗΜ7Λ9-ΕΞΙ, για την πρόσληψη Τομεαρχών Δακοκτονίας , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2023 στην Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 29 Μαϊου 2023 μέχρι και Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023.

2. 6ΖΗΜ7Λ9-ΕΞΙ

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2023

4. ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α1-7-4-2023

5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2023