Καιρός

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη Τομεαρχών Δακοκτονίας , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2024 στην Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 2024

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (9ΑΧΣ7Λ9-ΨΨΗ)

 

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2024 (.doc)

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2024

 

4. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤ. Α1 3-1-2024