Καιρός

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

19.Ανακοίνωση πρόσληψης παγιδοθετών ΣΟΧ 2_2024 με ΑΔΑ