Καιρός

Ανακοίνωση των αριθμών πρωτοκόλλων των εμπρόθεσμων αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό στη Δ. Ε. Φαναρίου στις 21/3/2020

  • Έκδοση απόφασης καθορισμού επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό στη Δ. Ε. Φαναρίου στις 21/3/2020:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Αριθμοί πρωτοκόλλων των εμπρόθεσμων αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό στη Δ. Ε. Φαναρίου στις 21/3/2020:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ληξη προθεσμίας-Πρωτόκολλα
  • Λήξη προθεσμίας αιτήσεων:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ληξη προθεσμίας
  • Διευκρινήσεις (Ορθή Επανάληψη) – Παράταση μέχρι τις 18/05/2020:
Διευκρινησεις-Παράταση μέχρι18-5
  • Διευκρινήσεις:
Διευκρινήσεις
  • Ανακοίνωση, Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, Κατάσταση (Ορθή Επανάληψη):
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-2_ΟΕ

 

Αιτηση-ΦΟΡΜΑ-2

 

Αναλυτική-κατάσταση-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΦΟΡΜΑ
  • Ανακοίνωση, Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, Κατάσταση:
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΕΣ

 

Αιτηση-ΦΟΡΜΑ

 

Αναλυτική κατάσταση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΦΟΡΜΑ