Καιρός

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 03 Ιουλίου 2020 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2020.

ΨΕΖΓ7Λ9-Σ94 - ΣΟΧ 1-2020 ΤΕΛΙΚΗ

 

Συνοδευτικά έγγραφα – έντυπα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_1_2020