Καιρός

Ανανέωση Αδειών Αλιέων

— ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ Γ.
Ταχ. Δ/νση:  Λ Ειρήνης 65:
Τηλέφωνο:26820 – 26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν 4647(Α’ 204/16-12-2019) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας»,  υπενθυμίζουμε  στους αλιείς του νομού μας ότι:

Οι αλιείς των οποίων οι άδειες των επαγγελματικών τους αλιευτικών σκαφών τους, λήγουν στις 31/12/2021 πρέπει μέχρι 15/9/2021 να έχουν ολοκληρώσει  την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας  στο ΟΣΠΑ για τα δύο έτη 2020 και 2021 (μέχρι και τον Αύγουστο).

–             Αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερο των 10 μ πρέπει να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση παραγωγής  μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς .

–             Η μηνιαία δήλωση  γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που η παραγωγή είναι μηδενική ή το σκάφος δεν έχει αλιευτική δραστηριότητα.

–             Αλιευτικά σκάφη που φέρουν (ΕRS) ηλεκτρονικό ημερολόγιο υποχρεούνται να υποβάλλουν καθημερινά δηλώσεις παραγωγής εφόσον το σκάφος δραστηριοποιείται και μηδενική παραγωγή όταν δεν υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα.

–             Αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 10-12 μ ,  υπάρχει υποχρέωση καταγραφής σε έντυπη μορφή για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού, ενώ από 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής αλιευτικών δεδομένων

ΕΠ

Ο  Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ