«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 (ΕΩΣ 31-08-2021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ